home
logo facebook

Mgr. Šárka Fantová

Učitelka 1. stupně ZŠ

Učit ji velmi baví, těší a naplňuje. V posledních letech se zdokonaluje v oblasti výuky matematiky (metoda prof. Hejného).

V neposlední řadě ale stále více nabývá přesvědčení, že pro žáky je velmi důležitý rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, o což se také ve svých hodinách a při vedení kroužku Barevné čtení neustále snaží. Používá k tomu zejména metody RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení), které ji naprosto uchvátily a zřejmě již natrvalo ovlivnily její pedagogické působení. Lze jimi totiž děti dovést k úžasným cílům – k lásce ke čtení, k touze po knize, k umění vyjádřit ústně i písemně jakýkoliv svůj názor, a to i ten negativní, formulovat smysluplné otázky a umět na ně odpovědět, být schopný se učit…

Působila v projektu „Brána ke vzdělávání: školní čtenářské kluby“ jako manažerka jednoho z kolínských klubů a dále jako lektorka čtenářských dílen výzvy č. 56.