home
logo facebook

Pro asistenty a pedagogy

Nová škola, o.p.s., se věnuje asistentům pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním (dříve romským asistentům) již od roku 1996, kdy stála u jejich zavádění do škol.

V současné době nabízíme tyto aktivity zaměřené na podporu asistentů pedagoga:

 

Portál pro asistenty

Specializovaný portál www.asistentpedagoga.cz nabízí ucelené informace o práci asistenta pedagoga přehledně a na jednom místě, zároveň slouží jako komunikační platforma pro asistenty pedagoga a také jako hojně využívaná poradna. Najdete zde - mimo jiné - legislativní ukotvení, formy spolupráce asistenta s dalšími aktéry ve školském prostředí, zkušenosti z praxe, možnost zveřejnění poptávky i nabídky volného místa.

 

Kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga

Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická ve spolupráci s Novou školou, o. p. s.,  otevírají pro všechny zájemce s ukončeným základním vzděláním kvalifikační kurz Studium pro asistenty pedagoga (Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů – podle § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.), akreditovaný MŠMT ČR pod č. j. MSMT - 952/2015-1-166.

Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům kurzu znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga – absolvent získává příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění (§ 20).

Aktuální nabídku a další podrobnosti najdete zde.

 

Akreditované kurzy pro školy i jednotlivce

Širší program Tandem se zaměřuje na další vzdělávání asistentů, spolupracujících učitelů a dalších důležitých aktérů. V současné době nabízíme školám i jednotlivcům akreditované kurzy, vycházející z našich zkušeností i potřeb pedagogických pracovníků. Více o nabídce najdete zde.

 

Zavádění konceptu školních asistentů

V rámci programu „Školní asistent – nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků“ Nová škola prosazuje do praxe koncept školního asistenta, který má rozšířenou působnost směrem k rodině žáků a působí jako přirozený most mezi školou a rodiči. V roce 2013 - 14 zaměstnávala školní asistenty na čtyřech základních školách - v Kladně, ve Zlonicích, v Kutné Hoře a ve Slaném, v roce 2015 a 2016 na základní škola v Josefově - Jaroměři. Více o tomto projektu naleznete zde.