home
logo facebook

Mgr. Jana Pluhařová

Učitelka na 1. stupni ZŠ Staňkov, regionální koordinátorka Školních čtenářských klubů

Srdce i její osobnostní typ ji táhne i k dalším činnostem vzdělávacího rázu spojeného se čtenářstvím a setkáváním se se zajímavými lidmi. Zcela propadla konstruktivistické pedagogice, kterou preferuje ve své výuce. Tuto myšlenku se však snaží rozšiřovat i za zdi své školy.

V současné době působí též jako lektorka programu RWCT a Nové školy, o. p. s., jejíž práci blíže poznala díky projektu Školních čtenářských klubů, protože jeden z nich sama vedla.

Její kariéru doplňuje i spolupráce na několika metodických materiálech či publikování v Kritických listech. Zároveň ji obohacuje její role mentorská a role párové učitelky v její škole.

K jejím dílčím úspěchům v oblasti koníčků patří psaní beletrie.