home
logo facebook

Kvalifikační studium pro AP

POZOR - NOVĚ PŘI ORGANIZACI KVALIFIKAČNÍHO STUDIA PRO ASISTENTY PEDAGOGA SPOLUPRACUJEME S VOŠ JABOK
Proto jsme museli přistoupit k několika změnám, proto prosím věnujte zvýšenou pozornost podrobným informacím o kurzu.

VOŠ Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ve spolupráci s Novou školou, o. p. s.,  otevírají pro všechny zájemce s ukončeným středním vzděláváním kvalifikační kurz Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost)  akreditovaný MŠMT ČR pod č. j. MSMT- 32870/2016-1-894

 • rozložení kurzu: tři ucelené bloky po čtyřech dnech (po - čt)
 • místo konání kurzu: VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
 • cena kurzu: 10.000,- Kč

Kurz je určen jak zájemcům o profesi asistenta pedagoga, tak i stávajícím asistentům, kteří chtějí získat zákonem stanovenou kvalifikaci.

Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům kurzu znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga – absolvent získává příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění (§ 20).

V rámci kurzu účastníci získají teoretické znalosti o práci asistenta pedagoga, o jeho spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky a institucemi a o legislativním ukotvení jeho práce. Absolventi budou mít přehled o formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, o práci s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a o možnostech jejich začlenění do práce celé třídy.

Náplní kurzu jsou základy legislativy, psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a komunikace, absolventi budou připravováni na zvládání běžných vzdělávacích a výchovných problémů, na konstruktivní řešení nedorozumění a konfliktů v komunikaci mezi školou, rodinou a dítětem. To vše si budou moci účastníci ověřovat během praxe, která je k teoretické přípravě požadována.

Absolvent získá po složení závěrečných zkoušek osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění (§20). Teoretická část kurzu je rozdělena do tří vícedenních bloků.

 • Rozsah kurzu:

80 hodin přímé teoretické výuky a 20 hodin praxe

 • Datum a místo kurzu:

teoretická výuka bude probíhat v prostorách VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2, místo praxe si účastníci volí sami
přednášky a semináře jsou rozděleny do tří bloků

 • Cena kurzu:

10.000,- Kč (v ceně jsou zahrnuty všechny materiály)

 • Kurz je určen:

pro zájemce, kteří chtějí práci asistenta pedagoga v budoucnu vykonávat
pro stávající asistenty pedagoga, kteří již pracují ve školních zařízeních a chtějí získat zákonem předepsanou kvalifikaci

 • Podmínky účasti:

dokončené střední vzdělání (maturita není podmínkou)

 • Podmínky absolvování kurzu:

alespoň 90% účast na prezenčních přednáškách a  seminářích
vykonání praxe 
záverečná práce na stanovené téma ve stanovaném rozsahu a termínu
úspěšné složení závěrečné zkoušky

 • Přihlášení:

Pro přihlášení vyplňte přihlašovací formulář u konkrétního kurzu (najdete ho v pravém menu). Po potvrzení přihlášení koordinátorkou zaplaťte převodem kurzovné a do poznámky při převodu napište své jméno a příjmení. Po zaplacení Vám bude zaslán daňový doklad - faktura.

 • Kontaktní osoba:

Petra Chmelařová - email: petra.chmelarova@novaskolaops.cz, tel: 775 515 350 (Prosím, raději SMS. Zavolám zpět, až budu moci.)