home
logo facebook

Kvalifikační studium pro AP

VOŠ Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická pořádá pro všechny zájemce s ukončeným středním vzděláváním kvalifikační kurz Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost)  akreditovaný MŠMT ČR pod č. j. MSMT - 34002/2019-2-1035

 • rozložení kurzu: tři ucelené bloky po čtyřech dnech (po - čt)
 • místo konání kurzu: VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
 • cena kurzu: 12.500,- Kč

Kurz je určen jak zájemcům o profesi asistenta pedagoga, tak i stávajícím asistentům, kteří chtějí získat zákonem stanovenou kvalifikaci.

Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům kurzu znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga – absolvent získává příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění (§ 20).

V rámci kurzu účastníci získají teoretické znalosti o práci asistenta pedagoga, o jeho spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky a institucemi a o legislativním ukotvení jeho práce. Absolventi budou mít přehled o formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, o práci s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a o možnostech jejich začlenění do práce celé třídy.

Náplní kurzu jsou základy legislativy, psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a komunikace, absolventi budou připravováni na zvládání běžných vzdělávacích a výchovných problémů, na konstruktivní řešení nedorozumění a konfliktů v komunikaci mezi školou, rodinou a dítětem. To vše si budou moci účastníci ověřovat během praxe, která je k teoretické přípravě požadována.

Absolvent získá po složení závěrečných zkoušek osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění (§20). Teoretická část kurzu je rozdělena do tří vícedenních bloků.

 

 • Rozsah kurzu           

80 hodin přímé teoretické výuky a 20 hodin praxe

 

 • Datum a místo kurzu 

- teoretická výuka bude probíhat v prostorách VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2, místo praxe si účastníci volí sami        

- přednášky a semináře jsou rozděleny do tří bloků

 

 • Cena kurzu                         

12.500,- Kč (v ceně jsou zahrnuty všechny materiály)

 

 • Kurz je určen                      

- pro zájemce, kteří chtějí práci asistenta pedagoga v budoucnu vykonávat

- pro stávající asistenty pedagoga, kteří již pracují ve školních zařízeních a chtějí získat zákonem předepsanou kvalifikaci

 

 • Podmínky účasti                

- dokončené střední vzdělání s maturitou

 

 • Podmínky absolvování kurzu    

- alespoň 90% účast na prezenčních přednáškách a  seminářích
- vykonání praxe
- závěrečná práce na stanovené téma ve stanovaném rozsahu a termínu
- úspěšné složení závěrečné zkoušky

 

 • Přihlášení                            

Pro přihlášení vyplňte přihlašovací formulář u konkrétního kurzu (najdete ho v pravém menu). Po potvrzení přihlášení koordinátorkou zaplaťte převodem kurzovné a do poznámky při převodu napište své jméno a příjmení. Po zaplacení Vám bude zaslán daňový doklad - faktura.

 

 • Kontaktní osoba                 

Petra Chmelařová - email: petra.chmelarova@novaskolaops.cz, tel: 775 515 350 (Prosím, raději  SMS. Zavolám zpět, až budu moci.)