home
logo facebook

Obchodní podmínky

Akreditované vzdělávací kurzy

 • Po přihlášení obdrží účastník informaci o konání kurzu, a to nejpozději 14 kalendářních dní před datem konání kurzu.
 • Po informaci o konání bude účastníkovi poslána faktura se splatností nejméně 7 kalendářních dní.
 • Pokud účastník neuhradí fakturu do termínu její splatnosti, pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ho ze seznamu účastníků.
 • Odhlašování z kurzu je možné telefonicky nebo mailem u Veroniky Zelinkové.
 • Pokud se účastník odhlásí 7 a méně dnů před datem konání kurzu nebo se kurzu nezúčastní a nenajde za sebe náhradu, bude mu účtována plná cena kurzu.
 • V případě jakýchkoliv otázek a potíží se obracejte na Veroniku Zelinkovou na mailu veronika.zelinkova@novaskolaops.cz nebo na telefonu 721 846 469.

Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga

 • Po přihlášení obdrží účastník informaci o konání kurzu, a to nejpozději 1 měsíc před datem konání kurzu.
 • Po informaci o konání bude účastníkovi poslána faktura se splatností nejméně 7 kalendářních dní.
 • Pokud účastník neuhradí fakturu do termínu její splatnosti, pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ho ze seznamu účastníků.
 • Odhlašování z kurzu je možné telefonicky nebo mailem u Petry Chmelařové.
 • Pokud se účastník odhlásí 7 a méně dnů před datem konání kurzu nebo se kurzu nezúčastní a nenajde za sebe náhradu, bude mu účtována plná cena kurzu.
 • V případě jakýchkoliv otázek a potíží se obracejte na Petru Chmelařovou na mailu petra.chmelarova@novaskolaops.cz nebo na telefonu 775 515 350.

V případě, že dojde mezi Novou školou, o.p.s., jako poskytovatelem služby konečnému spotřebiteli a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tímto subjektem je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.