home
logo facebook

Lidé v Nové škole

VÝKONNÝ ŘEDITEL

Jan Zajíc
kontakt: 608 27 83 61, jan.zajic@novaskolaops.cz

KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO ASISTENTY PEDAGOGA

Petra Chmelařová
kontakt: 775515350, petra.chmelarova@novaskolaops.cz

AKREDITOVANÉ KURZY

Veronika Zelinková
kontakt. 774 580 591, veronika.zelinkova@novaskolaops.cz

VEDOUCÍ PROGRAMŮ

  • Podpora dětského čtenářství – čtenářské kluby

Eva Bělinová
kontakt: 606 220 766, eva.belinova@novaskolaops.cz

  • Podpora matematické gramotnosti - matematické kluby

Zuzana Bednářová
kontakt: 775 087 217, zuzana.bednarova@novaskolaops.cz

  • Podpora pedagogických asistentů

Jan Zajíc
kontakt: 608 278 361, jan.zajic@novaskolaops.cz

  • Podpora romštiny jako živého jazyka

Marie Bořkovcová
kontakt: 777 940 990, marie.borkovcova@novaskolaops.cz

  • Programy přímé podpory (Doučování) a Dobrovolnický program

Michal Kryl
kontakt: 737 544 773, michal.kryl@novaskolaops.cz

SPOLUPRACOVNÍCI

Lenka Hořejší - účetní, finanční management

Patrik Zalmay - IT, webmaster

Terezie Chlíbcová - grafička

SPRÁVNÍ RADA

předseda Mgr. Petr Vrzáček

členové:  Mgr. Klára Laurenčíková,

Mgr. Karin Marques 

DOZORČÍ RADA

předseda Petr Hořejš

členové:  Ing. Marta Brichová

Mgr. David Řehák

 

Naše projekty