home
logo facebook

Mgr. Nina Rutová

Lektorka kritického myšlení a mediální výchovy, regionální koordinátorka Školních čtenářských klubů

dostává, kupuje a vášnivě čte knížky pro děti a svou osobní zálibu promítá i do spolupráce se školami, knihovnami i médii.

Řadu let vede dílny „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“ na jejichž základě připravila pro Českou televizi čtrnáctidílný seriál „Škola snů“. V současnosti spolupracuje s nakladatelstvím Mladá fronta (metodické sešity k několika knihám prvního a druhého čtení), na webu najdete její náměty pro společnou četbu z knížek pro děti, které byly nominovány na Zlatou stuhu.

Působila také jako šéfredaktorka časopisu Kritické listy, tři roky vedla měsíčník Rodina a škola, byla garantkou projektu, z něhož vzešla „učebnice mediální výchovy do všech předmětů“ Média tvořivě (AISIS, 2008). Zkušenosti ze seminářů pro středoškolské studenty shrnula v publikaci nazvané Havel v kostce.

Do projektu Respekt nebolí vytvořila metodiku pro čtyřicet příběhů, v nichž nejsou respektována základní lidská práva (Člověk v tísni).

V současnosti spolupracuje s nadací The Kellner Family Foundation jako editorka odborného časopisu o čtenářství Kritická gramotnost.