home
logo facebook

Mgr. Irena Poláková

Učitelka českého jazyka a dějepisu, metodička Školních čtenářských klubů, lektorka RWCT

Ke čtení jsem se dostala téměř omylem, alespoň to s oblibou říkávám. Rodiče mi z nepochopitelného důvodu kupovali knihy, ač jsem si je vůbec nepřála. Postupně jsem se ale začetla a dosud nedočetla. To bylo ještě dřív, než jsem se rozhodla, pravděpodobně k překvapení svých někdejších učitelů, studovat pedagogiku.

Na základní škole jsem výbornými výsledky ani pílí zvláště nevynikala. Žákyně stále něčím rozptýlená a něco si čtoucí (vás by navzdory tajemným X a Y v kvadratických rovnicích nezajímalo, jestli Ludva zase pojede s Pavlem do Jezerní kotliny, nebo dá přednost jiným kamarádům?).

Díky dovednostem získaných čtením jsem mohla v okamžiku, kdy jsem z letargie probudila, úspěšně nastoupit do vlaku středního i vysokého školství a následně pracovat jako učitelka českého jazyka a dějepisu na základní škole a gymnáziu. A tam se svým rozptýleným a nudícím se žákům pokouším již 17. rok ukázat, že učení může být radostí i životním povzbuzením.

Velkou oporou mi v této snaze byl program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (jehož jsem se stala i lektorkou), účast v pracovní skupině Map učebního pokroku (Pomáháme školám k úspěchu), kde je rozvoj dětského čtenářství hlavním cílem, a hlavně práce ve Školních čtenářských klubech, kde jsem byla několik let hlavní metodičkou, v současné zde pracuji jako odborná garantka a metodička. Čtenářské kluby mi daly možnost zkoumat možnosti čtení pro radost.

Zkušenosti z klubů šířím prostřednictvím nejrůznějších článků, příspěvků na konferencích, ale také jako lektorka novoškolských kurzů zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti.