home
logo facebook

Mgr. Bohuslava Jochová

Lektorka RWCT, regionální koordinátorka Školních čtenářských klubů

Vystudovala jsem PF UK Praha, učitelství přírodopisu a chemie. Mám zkušenosti z práce výchovné poradkyně i zástupkyně ředitelky školy.

Po absolvování základního kurzu RWCT jsem věděla, že tohle je přesně to, co dává rámec mému hledání v pedagogickém snažení a od té doby se ráda potkávám se spřízněnými lidmi na různých letních školách, projektech a setkáních. Jsem certifikovanou učitelkou RWCT a certifikovanou lektorkou RWCT. Přínosné pro mě bylo absolvování kurzu MBTI. Stále a ráda se učím.

V současné době učím chemii v základní škole. Práce s dětmi je pro mne důležitou zpětnou vazbou. Zabývám se čtenářstvím v „naukových“ předmětech a práci s předmětovým portfoliem, v souvislosti se sebehodnocením práce žáka. Jsem členkou týmu projektu PŠÚ, který se zabývá čtením v oborech.

Věnuji se také kolegiální podpoře začínajících kolegů v oblasti vedení žáků ke kritickému myšlení.

Spolu s Katkou Sládkovou vedeme základní kurzy Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Výhodou pro nás je, že v našich kurzech vycházíme ze zkušeností z vlastní pedagogické praxe.