home
logo facebook

Základní kazuistický – zkušenostní seminář pro asistenty pedagoga (8h)

  • číslo akreditace: MSMT- 176/2021-4-112
  • doba trvání: 8 hodin
  • maximální počet účastníků: 20 osob
  • cena: najdete u konkrétního aktuálně vypsaného kurzu

Vzdělávací akce je koncipována jako kazuistický seminář s prostorem pro řešení praktických problémů z praxe asistentů pedagoga.

Seminář se skládá ze dvou čtyřhodinových bloků.

V úvodu semináře jsou účastníci seznámeni s nejčastějšími problémy, se kterými se profese asistenta pedagoga setkává v praxi. Dále je pak věnován prostor pro vlastní kazuistiky účastníků a společné hledání možných řešení problémů, kterým účastníci ve své pedagogické praxi čelí.

Obsah (základní témata pro řešení kazuistik): Chyby v pojetí profese asistenta pedagoga, hranice rolí mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem, nastavení kompetencí mezi asistentem pedagoga a učitelem, nedostatky ve spolupráci asistenta pedagoga s učitelem, nedostatky v metodickém vedení asistenta pedagoga ze strany ostatních pedagogických pracovníků školy.

Obsah kurzu

Blok I – nejčastější problémy v praxi asistentů pedagoga podle vybraných domácích i zahraničních výzkumů; tvorba kazuistik z praxe účastníků kurzu; modelové řešení dvou až tří vybraných kazuistik;


Blok II – modelové řešení kazuistik účastníků, moderované sdílení zkušeností z praxe, diskuze k problémům v profesi asistentů pedagoga; závěrečné zhodnocení a formulace hlavních doporučení pro praxi.