home
logo facebook

Asistent pedagoga a jeho spolupráce s učitelem (16h)

  • číslo akreditace: MSMT- 176/2021-4-112
  • doba trvání: 16 hodin
  • maximální počet účastníků: 25 osob
  • cena: najdete u konkrétního aktuálně vypsaného kurzu

Vzdělávací akce seznamuje účastníky s problematikou práce asistenta pedagoga a to s důrazem jak na základní legislativně-organizační ukotvení asistentské profese, tak i na praktické otázky práce asistentů pedagoga v prostředí konkrétní školy, v podpoře konkrétního pedagoga a při práci s konkrétními žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kurz se skládá ze tří čtyř- až šestihodinových bloků. První blok je zaměřen na teoretické a legislativní základy ukotvení profese asistenta pedagoga s důrazem na výklad norem, které mají praktické dopady do práce asistentů. Druhý a třetí blok jsou realizovány seminární formou a zaměřují se na řešení každodenních situací a praktických problémů v oblasti uplatnění konkrétních asistentů v konkrétním školním prostředí.

Obsah kurzu

  • Asistent pedagoga – základní terminologie a legislativa. Účastníci kurzu jsou přednáškovou formou seznámeni s pojetím profese asistenta pedagoga podle školského zákona a podle vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; legislativa je doplněna vybranými poznatky z domácích i zahraničních pedagogických výzkumu; v závěru je ponechán prostor pro dotazy účastníků kurzu. 
  • Asistent pedagoga a jeho role ve škole. Setkání probíhá seminární formou a je zaměřeno na koncipování role asistenta pedagoga v konkrétním školním prostředí, pozornost je věnována tématům z oblasti spolupráce asistenta pedagoga s učitelem. 
  • Asistent pedagoga a jeho práce s žáky. Setkání probíhá seminární formou a je zaměřeno na práci asistenta pedagoga při podpoře konkrétních žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pozornost je věnována také práci se zdroji metodické podpory využitelnými v každodenní činnosti asistenta pedagoga.