home
logo facebook

Asistent pedagoga a jeho role v předškolním vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí (8 h)

 • číslo akreditace: MSMT- 176/2021-4-112
 • doba trvání: 8 hodin (1 celodenní kurz nebo 2 odpoledne po 4 hod)
 • maximální počet účastníků: 25 osob
 • cena: najdete u konkrétního aktuálně vypsaného kurzu

Kurz přiblíží účastníkům význam a možnosti využití asistenta pedagoga při předškolním vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí včetně konkrétních příkladů náplně práce a spolupráce s jednotlivými aktéry vzdělávacího procesu a základních informací o legislativním ukotvení profese asistenta pedagoga v MŠ.

Obsah kurzu

 • vymezení funkce asistenta pedagoga ve vzdělávacím systému v ČR
 • kvalifikační předpoklady uchazeče o práci asistenta pedagoga
 • legislativa: odpovědnost asistenta pedagoga a další aspekty profese
 • náplň práce asistenta pedagoga
 • vhodné formy spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitelem mateřské školy
 • žák se sociálním znevýhodněním – základní vymezení
 • specifika vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí
 • možnosti a vhodné formy práce asistenta pedagoga ve vztahu k potřebám soc. znevýhodněných dětí
 • role asistenta pedagoga při zprostředkování komunikace mezi mateřskou školou a rodinami znevýhodněných dětí;
 • asistent pedagoga jako vzor pro děti z etnických menšin