home
logo facebook

Učíme se příběhem - učíme příběh (32h)

Naratologie ve školní praxi – rozšířený kurz

 • Číslo akreditace v systému DVPP: MSMT-176/2021-4-112
 • Doba trvání: 32 hod (4 dny)
 • Maximální počet účastníků: 20 osob
 • Cena: najdete u konkrétního aktuálně vypsaného kurzu

Kurz si klade za cíl provést účastníky programem podrobněji, a to zážitkovou formou s diskuzí, rozborem a reflexí tak, aby všichni frekventanti nabyli dostatečné sebejistoty pro zdárné převedení programu do své pedagogické praxe.

Účastníci se rovněž naučí aplikovat postupy programu na jiné texty a tak samostatně připravit výukovou jednotku pro své žáky se vzdělávacím cílem z oblasti naratologie. Účastníci budou mít rovněž příležitost pod metodickým vedením analyzovat texty literatury pro děti a mládež a hledat vhodné cíle pro jejich použití k výuce v oblasti naratologie. Na základě analýzy textů pak rovněž s metodickým vedením lektorů zvládnou základy tvorby čtenářské lekce vedoucí ke zmíněným vzdělávacím cílům.

Aplikace všech probíraných témat a postupů na text z literatury určené dospělým čtenářům pak motivuje účastníky k dalšímu vzdělávání a prohlubování poznatků nabytých v kurzu.

Podstatným tématem, které celým kurzem prolíná je rovněž problematika rozvoje čtenářství žáků – knižní kultury ve škole, podpoře čtenářského chování žáků a spolupráce s knihovnou jako nutného předpokladu smysluplné výuky literatury.

V průběhu celého programu je účastníkům nabízena e-mailová a online konzultační činnost.

Probíraná témata

 • Fenomén příběhu a vzdělávací program „Učíme se příběhem“
 • Naratologie – základy teorie uplatňované ve vzdělávacím programu
 • Aplikace do praxe – zážitkové lekce a dílny čtení zaměřené na jednotlivé naratologické kategorie
 • Naratologická analýza textů – od aplikace teorie k samostatné tvorbě
 • Aplikace nabytých znalostí teorie i metodiky na text pro dospělé čtenáře
 • Zdroje dalšího vzdělávání k tématu – interní i externí zdroje
 • Plán pro aplikaci poznatků kurzu do vlastní pedagogické činnosti, konzultace k plánu, sdílení