home
logo facebook

Jak založit školní čtenářský klub (8h)

 • číslo akreditace: MSMT- 176/2021-4-112
 • doba trvání: 8 hodin (1 den)
 • maximální počet účastníků: 20 osob
 • cena: najdete u konkrétních vypsaných kurzů

Osmihodinový kurz seznámí účastníky s tím, jak mohou ve své škole založit čtenářský klub, jakým způsobem jej vést a jakými aktivitami naplnit.

Nabídne způsoby a cesty k rozvíjení dětského čtenářství a vytváření živého společenství nad knihou.

Zprostředkuje praktické zkušenosti učitelů, kteří vedou čtenářské kluby ve školách. Mimo jiné prakticky představí dílnu čtení jako základ klubové práce.

Probíraná témata:

 • cíle a základní principy klubové práce
 • čtenářský klub jako mimoškolní aktivita, která může rozšířit čtenářskou zkušenost dětí
 • principy klubové práce
 • čtení pro radost
 • čtení knih podle vlastního výběru
 • sdílení čtenářské zkušenosti
 • organizační kroky k založení klubu
 • ukázka metod a postupů rozvíjejících čtenářství
 • vyzkoušení si základních metod rozvoje čtenářství
 • reflexe zkušeností z proběhlé lekce
 • možnosti aplikace ve vlastním pracovním prostředí
 • sdílení zkušeností a osvědčených postupů