home
logo facebook

S knihou po škole – Školní čtenářský klub (16h)

  • Číslo akreditace v systému DVPP: MSMT- 176/2021-4-112
  • Doba trvání: 16 hodin (2 dny)
  • Maximální počet účastníků: 20 osob
  • Cena: najdete u  konkrétních aktuálně vypsaných kurzů

Vzdělávací cyklus je zaměřen na praktické a zážitkové seznámení s principy čtenářského klubu, na představení metodiky práce čtenářských klubů, včetně oblastí čtenářské gramotnosti, které lze ve čtenářských klubech cíleně rozvíjet. Dále také na základní formy a metody práce s knihou.

Účastníci budou mít příležitost sami si vyzkoušet postupy používané v čtenářských klubech, seznámit se s vhodnou literaturou a naplánovat si první kroky v realizaci této volnočasové aktivity – vybudování zázemí klubu, jako čtenářsky podnětného místa ve škole, výběr vhodné literatury, zakomponování tří základních pilířů metodiky čtenářských klubů k rozvoji čtenářství do plánování schůzek, implementaci základních forem práce s knihou do náplně volnočasové aktivity.

Seznámí se také s praktickými zkušenostmi učitelů se zakládáním, organizací i odborným vedením čtenářských klubů. V průběhu celého kurzu účastníkům nabízíme e-mailovou a skypovou konzultaci.

Probíraná témata:

  • Základní principy klubové práce, ujasnění pojmu čtenářský klub, čtenářství a čtenářská gramotnost
  • Jak založit čtenářský klub
  • Základní formy práce s knihou
  • Cílený rozvoj čtenářství ve čtenářských klubech
  • Plán vlastní realizace volnočasové aktivity Čtenářský klub

 

Nová škola, o. p. s., si vyhrazuje právo pokrýt kurz 1 lektorem v případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků.