home
logo facebook

S knihou ve škole – formy práce s knihou ve výuce čtení a literatury na základní škole (16h)

  • Číslo akreditace v systému DVPP: MSMT- 176/2021-4-112
  • Doba trvání: 16 hodin (2 dny)
  • Maximální počet účastníků: 20 osob
  • Cena: najdete u konkrétního aktuálně vypsaného kurzu

Vzdělávací cyklus je zaměřen na praktické a zážitkové seznámení s principy práce s knihou ve výuce Čtení a Literatury na obou stupních ZŠ.

Účastníci budou mít příležitost vyzkoušet si základní formy práce s knihou vhodné do vyučování, seznámí se s oblastmi a cíli, ke kterým práce s knihou směřuje, osvojí si vhodné metody a naplánují si vlastní postupy práce v duchu rozvoje čtenářské gramotnosti.

Během vzdělávací akce je plánována řada příležitostí konzultovat své zkušenosti s učiteli, kteří čtenářství ve škole cíleně rozvíjejí. Podstatným probíraným tématem je rovněž problematika čtenářsky podnětného prostředí ve škole jako nutného předpokladu k rozvoji čtenářství. Součástí vzdělávací akce budou i modelové lekce práce s knihou s následnou analýzou a reflexí. V průběhu celého kurzu účastníkům nabízíme e-mailovou a skypovou konzultaci.

Probíraná témata:

  • Čtenářství – vyjasnění pojmů, cílů a principů
  • Kniha – důvod k četbě
  • Základní formy práce s knihou
  • Cílený rozvoj čtenářství ve vyučování
  • Plán realizace práce s knihou ve vyučovací jednotce

Nová škola, o. p. s., si vyhrazuje právo pokrýt kurz 1 lektorem v případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků.