home
logo facebook

Naší nabídku kurzů obohatily nové kurzy a semináře k asistentské práci, nově i tři kazuistické - zkušenostní

Vážené kolegyně, vážení kolegové, asistentky a asistenti, učitelky a učitelé, ředitelky a ředitelé, 

dovolte, abychom Vám nabídli nově akreditované kurzy a semináře zaměřené na práci asistentů pedagoga a spolupráci mezi asistenty a učiteli.

Kurzy obecně prospěšné společnosti Nová škola vycházejí z dvacetileté zkušenosti, kterou naše organizace s prací s asistenty má (od školení původních romských asistentů a vychovatelů-asistentů učitele až po vzdělávání a metodické vedení současných asistentů pedagoga a školních asistentů); lektory kurzů jsou pedagogové s mnohaletou praxí v oboru.

Protože v posledních letech stále více cítíme potřebu po sdílení zkušeností z praxe, nabízíme kromě kurzů tradičnějšího formátu nově i tři kazuistické – zkušenostní semináře, v rámci kterých mohou asistenti sdílet a za podpory lektora řešit problémy ze své každodenní praxe.

Zajišťujeme kurzy také ve formátu „do sborovny“, ve kterém může náš lektor přijet za Vašimi asistenty a učiteli, k Vám do školy.

V případě zájmu nebo dotazů ke kurzům kontaktujte naší koordinátorku vzdělávacích programů - PhDr. Veroniku Zelinkovou (veronika.zelinkova@novaskolaops.cz, tel: 774 580 591).

Těšíme se na viděnou!

1. Asistent pedagoga a jeho spolupráce s učitelem

Rozsah: 16 hod.

Kurz seznamuje účastníky s problematikou práce asistenta pedagoga a to s důrazem jak na základní legislativně-organizační ukotvení asistentské profese, tak i na praktické otázky práce asistentů pedagoga v prostředí konkrétní školy, v podpoře konkrétního pedagoga a při práci s konkrétními žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kurz se skládá ze tří (z jednoho šestihodinového a dvou pětihodinových) bloků.

První blok je zaměřen na teoretické a legislativní základy ukotvení profese asistenta pedagoga s důrazem na výklad norem, které mají praktické dopady do práce asistentů.

Druhý a třetí blok jsou realizovány seminární formou a zaměřují se na řešení každodenních situací a praktických problémů v oblasti uplatnění konkrétních asistentů v konkrétním školním prostředí.

Více o kurzu najdete zde.

2. Jak zavést pozici asistenta pedagoga do škol

Rozsah: 8 hod.

Kurz je určen zejména pro vedoucí pracovníky a poradenské pracovníky škol (event. školských zařízení), ve kterých je pozice asistenta pedagoga zaváděna úplně nově, event. mají z minulosti s touto profesí jen minimum zkušeností.

V kurzu je vysvětlena veškerá legislativa související s profesí asistenta pedagoga, pozornost je věnována základním doporučením pro úspěšné uvedení asistenta pedagoga do učitelského sboru, efektivní nastavení jeho práce a jeho průběžné metodické vedení.

Více o kurzu najdete zde.

3. Základní kazuistický – zkušenostní seminář pro asistenty pedagoga

Rozsah: 8 hod.

Vzdělávací akce je koncipována jako kazuistický seminář s prostorem pro řešení praktických problémů z praxe asistentů pedagoga.

Seminář se skládá ze dvou čtyřhodinových bloků.

V úvodu semináře jsou účastníci seznámeni s nejčastějšími problémy, se kterými se profese asistenta pedagoga setkává v praxi. Dále je pak věnován prostor pro vlastní kazuistiky účastníků a společné hledání možných řešení problémů, kterým účastníci ve své pedagogické praxi čelí.

Obsah (základní témata pro řešení kazuistik): Chyby v pojetí profese asistenta pedagoga, hranice rolí mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem, nastavení kompetencí mezi asistentem pedagoga a učitelem, nedostatky ve spolupráci asistenta pedagoga s učitelem, nedostatky v metodickém vedení asistenta pedagoga ze strany ostatních pedagogických pracovníků školy

Více o kurzu najdete zde.

4. Rozšířený kazuistický – zkušenostní seminář pro asistenty pedagoga

Rozsah: 16 hod.

Vzdělávací akce je koncipována jako kazuistický seminář s prostorem pro řešení praktických problémů z praxe asistentů pedagoga.

Seminář se skládá ze čtyř čtyřhodinových bloků.

V prvním a druhém bloku jsou účastníci seznámeni s nejčastějšími problémy, se kterými se profese asistenta pedagoga setkává v praxi.

V následujících blocích je pak věnován prostor pro vlastní kazuistiky účastníků a společné hledání možných řešení problémů, kterým účastníci ve své pedagogické praxi čelí.

Obsah (základní témata pro řešení kazuistik): Chyby v základním pojetí profese asistenta pedagoga z pohledu učitelů a vedení školy, hranice rolí mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem, chyby a nedostatky v uvedení asistenta pedagoga do prostředí školy, specifikace náplně práce asistenta pedagoga, nastavení kompetencí mezi asistentem pedagoga a učitelem, nedostatky ve spolupráci asistenta pedagoga s učitelem, nejčastější chyby v práci asistenta pedagoga s žáky, hranice pomoci vs. podpora samostatnosti žáka, nedostatky v metodickém vedení asistenta pedagoga ze strany ostatních pedagogických pracovníků školy, nedostatky ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků

Více o kurzu najdete zde.

5. Dlouhodobý kazuistický – zkušenostní seminář pro asistenty pedagoga

Rozsah: 32 hod.

Vzdělávací akce je koncipována jako kazuistický seminář s prostorem pro řešení praktických problémů z praxe asistentů pedagoga. Kazuistiky účastníků jsou doplněny o reflexe z výzkumů i z praxe jiných asistentů pedagoga z ČR i ze zahraničí.

Seminář se skládá z osmi čtyřhodinových bloků.

V prvním a druhém bloku jsou účastníci seznámeni s nejčastějšími problémy, se kterými se profese asistenta pedagoga setkává v praxi.

V následujících blocích je pak věnován prostor pro vlastní kazuistiky účastníků a společné hledání možných řešení problémů, kterým účastníci ve své pedagogické praxi čelí.

Obsah (základní témata pro řešení kazuistik): Specifikace základní koncepce profese asistenta pedagoga, chyby v pojetí profese asistenta pedagoga z pohledu učitelů a vedení školy, postavení asistenta pedagoga ve třídě, hranice rolí mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem, hranice rolí mezi asistentem pedagoga a školním asistentem, chyby a nedostatky v uvedení asistenta pedagoga do prostředí školy, příklady dobré a špatné praxe při představení profese asistenta pedagoga žáků a jejich zákonným zástupcům, specifikace náplně práce asistenta pedagoga, nastavení kompetencí mezi asistentem pedagoga a učitelem, nedostatky ve spolupráci asistenta pedagoga s učitelem, specifikace hranic práce asistenta pedagoga (jaké činnosti by vykonávat neměl), hranice práce asistenta pedagoga v oblasti podpory sebeobsluhy žáků, nejčastější chyby v práci asistenta pedagoga s žáky, hranice pomoci vs. podpora samostatnosti žáka, nedostatky v metodickém vedení asistenta pedagoga ze strany ostatních pedagogických pracovníků školy, nedostatky ve spolupráci asistenta pedagoga se školským poradenským zařízením, nedostatky ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků, organizačně-pracovní problémy asistentů pedagoga (dovolená, studijní volno, plat ad.), možnosti a potenciální úskalí v oblasti spolupráce asistenta pedagoga s institucemi mimo školu (NNO, OSPOD ad.).

Více o kurzu najdete zde.