home
logo facebook

Realizované projekty

Zde najdete některé z realizovaných projektů podle okruhů.

Podpora pedagogických asistentů

  • Tandem II - Podpora asistentů pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním a jejich spolupracujících učitelů

Doba realizace projektu: 1. 4. 2013 – 31. 12. 2013
Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Programu na podporu integrace romské komunity v roce 2013, projekt dále podpořil Olomoucký kraj
Evidenční číslo: 082/in9/2013

Hlavním cílem projektu byla metodická podpora Asistentů pedagoga pracujících s romskými žáky a jejich spolupracujících učitelů v oblasti didaktických postupů a vzájemné komunikace. Smyslem této podpory byla podpora využívání instituce AP jako skutečně plnohodnotného a efektivního nástroje inkluzivního vzdělávání.

Více o projektu...

Podpora matematické gramotnosti 

Diferenciace ve výuce a inovace ŠVP v družinách

Celý název: Inovace ŠVP ve školních družinách a diferenciace výuky matematiky na 1. stupni ZŠ
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016449
Příjemce: H-mat, o.p.s. – zároveň hlavní realizátor aktivity A2
Partner: Nová škola, o.p.s. – zároveň hlavní realizátor aktivity A1
Realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Anotace projektu:
Cílem projektu je jednak vytvoření metodického materiálu pro pedagogickou diagnostiku a následnou diferenciaci výuky matematiky na prvním stupni ZŠ s využitím gradovaných úloh a zároveň podpora rozvoje matematické gramotnosti ve školních družinách na základě inovace jejich ŠVP skrze zavádění řízených činností z prostředí Hejného matematiky. Spojujícím prvkem obou částí projektu je efektivní a systematická podpora rozvoje matematické gramotnosti žáků prvního stupně ZŠ opírající se o Hejného metodu.

Více o projektu najdete zde.

Ostatní projekty

A jak se zachováš ty? – díky podpoře Nadace Open Society Fund Praha jsme připravil v tomto projektu výukový materiál (DVD a metodiku), zaměřený na problematiku prevence psychické i fyzické „šikany“ vycházející z etnických, kulturních a sociálních odlišností. Projekt si obecně klade za cíl rozvíjet myšlení dětí, vedoucí ke zralému rozhodování ve chvílích, kdy je třeba jednat jasně, zodpovědně a statečně. Učitelé na českých základních školách často neumí identifikovat projevy xenofobie a nevědí, jak s nimi efektivně pracovat. Díky projektu jim chceme poskytnout srozumitelnou a v praxi ozkoušenou pomůcku pro preventivní práci, zpracovanou na základě autentických výpovědí dětí (a vytvořený za jejich aktivní spolupráce), použitelnou bez nutnosti nákladné odborné pomoci. Hlavní částí jsou krátké příběhy s několika alternativními zakončeními (jde o princip „kinoautomatu“), zachycené na DVD. Každý příběh se větví v okamžiku rozhodnutí, žáci mohou zvolit z několika možností a poté uvidí „svůj“ zvolený konec. Důležitou součástí je metodika práce s natočeným materiálem a vedení debaty, která také pomůže učiteli s orientací v problému šikany, nastíní mu možná řešení. Metodika je vodítkem, jak podobný materiál vytvořit ve vlastní škole.

Zveme vás na dvě pražské čtenářské Burzy nápadů 16. a 23. 9. 2021

Burzy nápadů stavíme na zážitkovém učení a vzájemném sdílení zkušeností. Tentokrát budeme vycházet z naratologie – nauce o vyprávění příběhu, které se věnujeme v projektu Učíme se příběhem. Kapacita obou setkání je omezená, přihlásit se můžete on-line. >> více

Zveme Vás na Čtenářskou burzu nápadů

Tentokrát se uskuteční na dvou místech, ve středu 9. října v Praze a v pondělí 14. října Brně. Akce je vhodná pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ, knihovníky, pedagogy volného času, rodiče a všechny, které zajímá dětské čtenářství. >> více

Nová škola vás zve na druhý ročník Konference pro asistenty pedagoga

Konference proběhne v Praze 4 v pátek 17. května 2019 od 9 do 14 hodin. Akce je přednostně určena asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům, kteří s asistenty pedagoga pracují. Těšíme se na Vás! >> více

Zveme všechny zájemce o rozvoj dětského čtenářství na "Čtení o páté"

Srdečně Vás zveme na „čtení o páté“ (i čaj o páté a něco domácího k zakousnutí:-).Pojďte společně sdílet své zkušenosti s cíleným rozvojem dětského čtenářství. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 17. 1. 2019 od 13 do 18 hodin v prostorách VOŠ Jabok v Salmovské ulici v Praze 2. Dojde i na čaj a něco domácího k zakousnutí... >> více

Čtenářské kluby vás zvou na Burzu nápadů

Zajímá vás, jak z nečtenáře vychovat čtenáře? Přijďte si pro nápady a inspirace pro práce s dětskými čtenáři 21. května 2018 od 9:00 do 16:00 do Marianea v Praze 2. >> více

Nová škola vás zve na Konferenci pro asistenty pedagoga

Konference proběhne v Praze ve čtvrtek 26. dubna od 9 do 14 hodin. Akce je přednostně určena asistentům pedagoga a dalším pedagogickým pracovníkům, kteří s asistenty pedagoga pracují. Těšíme se na Vás! >> více