home
logo facebook

Tandem II

Podpora asistentů pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním a jejich spolupracujících učitelů

  • Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Programu na podporu integrace romské komunity v roce 2013
  • projekt dále podpořili: Olomoucký kraj
  • evidenční číslo: 082/in9/2013
  • doba realizace projektu: 1. 4. 2013 – 31. 12. 2013

Hlavním cílem projektu je metodická podpora Asistentů pedagoga pracujících s romskými žáky a jejich spolupracujících učitelů v oblasti didaktických postupů a vzájemné komunikace. Smyslem této podpory je podpořit využívání instituce AP jako skutečně plnohodnotného a efektivního nástroje inkluzivního vzdělávání.

 

Klíčové aktivity projektu:

  • realizace dvou dvoudenních seminářů Tandem (v Praze a Olomouci) zaměřených na zlepšení komunikace mezi asistentem pedagoga a spolupracujícím učitelem
  • realizace profesního setkání Asistentů pedagoga v Praze
  • vytvoření webové platformy pro další setkávání a komunikaci asistentů pedagoga