home
logo facebook

Za horizontem

Projekt Za horizontem - učíme se společně umožní navázat spolupráci mezi základními školami, středním odborným učilištěm, resp. víceletým gymnáziem a kulturními institucemi z řad veřejných knihoven a muzeí, galerie, resp. kláštera a jejich společné učení podpořené odbornými metodičkami. Regionálně i oborově pestrý tým společně vytvoří 68 kreativních vzdělávacích lekcí přímo navazujících na školní vzdělávací programy daných škol. Při samotné tvorbě a ověření se žáky/studenty si zapojení učitelé, knihovníci a muzejní pedagogové budou rozšiřovat své znalosti a dovednosti v oblasti kreativní pedagogiky, místně ukotveného učení, využijí zprostředkované učení a konkrétní informační zdroje, dokumenty/prameny a sbírkové předměty, které nabízí zmíněné kulturní instituce. Lektoři se vzájemně inspirují, protože každý jednotlivec do projektu přináší odlišné zkušenosti. Výsledné lekce prožijí nejen žáci/studenti přímo zapojení do projektu, ale zůstanou k dispozici příslušným kulturním institucím i školám k další adaptaci nebo opakovanému využití. V projektu rozvíjíme naše zkušenosti s propojováním formálního a neformálního vzdělávání a s výukou mimo školní budovu.

Vážíme si spolupráce a děkujeme, že s námi vykročily za horizont:

ZŠ Hlučín - Rovniny, ZŠ Boženy Němcové, Opava, ZŠ Nám. Curieových, Praha 1, ZŠ Meziměstí, ZŠ Police nad Metují, V. ZŠ Kolín, Mnichovická, SOU stavební, Kolín Gymnázium Jana Palacha, Mělník

Mělnické kulturní centrum, o. p. s. - městská knihovna Mělník, Knihovna města Police nad Metují, Městská knihovna Praha, Městská knihovna Meziměstí, Městská knihovna Kolín, Knihovna Petra Bezruče v Opavě, Městská knihovna Hlučín

Muzeum Hlučínska, Slezské zemské muzeum, Opava, Klášter Broumov, Regionální muzeum v Kolíně, Národní galerie, Praha

  • Registrační číslo: 0213000024
  • Období realizace: 1. 9. 2022 – 30. 6. 2023
  • Tento projekt je financován z prostředků Národního plánu obnovy v rámci Ministerstva kultury ČR, výzva Kreativní učení.
  • Celkový objem dotace: Kč 2.042.000,-