home
logo facebook

O projektu

DETAILY PROJEKTU

  • Plný název: Matematické kluby - laboratoř pro adaptaci výuky orientované na budování schémat pro potřeby žáků se socioekonomickým a kulturním znevýhodněním
  • Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000593
  • Období realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
  • Tento projekt je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
  • Celkový objem dotace: 15 947 624,18 Kč

CÍLE PROJEKTU

Celý projekt je pojat jako akční výzkum, jehož cílem je přizpůsobit Hejného metodu výuky matematiky potřebám a specifikům dětí z odlišného socioekonomického prostředí. V průběhu projektu budeme přizpůsobovat použité metody potřebám této specifické skupiny dětí tak, aby po skončení projektu mohla být vypracovaná metodika využita celorepublikově pro výuku matematiky pro děti ze socio-kulturně odlišného prostředí.

CO JE MATEMATICKÝ KLUB

Matematický klub je volnočasová aktivita (kroužek), ve kterém se skupina cca 12 dětí z 1.-3. tříd z převážně socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí bude jednou týdne po dobu 90 min prostřednictvím her a pohybových aktivit pod vedením dvou vyučujících seznamovat s Hejného metodou výuky matematiky.

Zapojeny budou v první fázi dvě základní školy, po roční pilotní fázi proběhne testování upravených obsahů klubů celkem na 8 základních školách.

REALIZAČNÍ TÝM

Manažerka projektu:
Mgr. Zuzana Bednářová - zuzana.bednarova@novaskolaops.cz

Manažerka projektu za H-mat:
Lucie Pastuchová lucie.pastuchova@h-mat.cz

ZAPOJENÉ ŠKOLY - PILOTNÍ FÁZE

  • ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov
  • ZŠ Merhautova, Brno

PARTNER PROJEKTU

H-mat, o.p.s. (www.h-mat.cz/)