home
logo facebook

O projektu

 

Detaily projektu

 • Plný název: Matematické kluby - laboratoř pro adaptaci výuky orientované na budování schémat pro potřeby žáků se socioekonomickým a kulturním znevýhodněním
 • Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000593
 • Období realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
 • Tento projekt je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
 • Celkový objem dotace: 15 947 624,18 Kč


Cíle projektu

Celý projekt je pojat jako akční výzkum, jehož cílem je přizpůsobit Hejného metodu výuky matematiky potřebám a specifikům dětí z odlišného socioekonomického prostředí. V průběhu projektu budeme přizpůsobovat použité metody potřebám této specifické skupiny dětí tak, aby po skončení projektu mohla být vypracovaná metodika využita celorepublikově pro výuku matematiky pro děti ze socio-kulturně odlišného prostředí.

 

Co je matematický klub

Matematický klub je volnočasová aktivita (kroužek), ve kterém se skupina cca 12 dětí z 1.-3. tříd z převážně socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí bude jednou týdne po dobu 90 min prostřednictvím her a pohybových aktivit pod vedením dvou vyučujících seznamovat s Hejného metodou výuky matematiky.

Zapojeny budou v první fázi dvě základní školy, po roční pilotní fázi proběhne testování upravených obsahů klubů celkem na 8 základních školách.

 

Realizační tým

Manažerka projektu:                                                                                                        Mgr. Zuzana Bednářová - zuzana.bednarova@novaskolaops.cz

Administrativní podpora:                                                                                                 Ing. Lucie Jurmanová - lucie.jurmanova@novaskolaops.cz

Manažerka projektu za H-mat:                                                                                       Mgr. Lucie Pastuchová - lucie.pastuchova@h-mat.cz

 

Zapojené školy (ověřovací fáze)

 • ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov
 • ZŠ Merhautova, Brno
 • ZŠ Jižní předměstí Rokycany
 • ZŠ Vejprty
 • ZŠ Český Těšín Kontešinec
 • ZŠ T. Šobra Písek
 • ZŠ Kolín V.
 • ZŠ Staňkov 

 

Partner projektu

H-mat, o.p.s. (www.h-mat.cz/)