home
logo facebook

Napsali o nás

  • Rodina a škola 05.01.2018

MATEMATICKÉ KLUBY POČÍTAJÍ SE VŠEMI

Pilotní projekt neziskové organizace Nová škola nabízí sociálně znevýhodněným dětem v Brně a Krnově možnost přesvědčit se, že matematika může být zábavná pro všechny děti bez rozdílu barvy pleti, mateřského jazyka či zázemí. Matematické kluby, jak se projekt nazývá, jsou vedeny Hejného metodou výuky, která klade důraz na samostatné uvažování dětí, vzájemnou spolupráci a v souhrnu na rozvoj všech složek osobnosti. Cílem klubů je ukázat, že Hejného metoda není vhodná pouze pro nadané děti, ale je použitelná pro všechny, protože dítě nechává experimentováním matematiku objevovat. Kluby jsou pojaté jako volnočasový kroužek pro žáky 1. až 3. třídy a konají se jednou týdně pod vedením dvou učitelek proškolených v Hejného metodě. Od února se kluby rozšíří na dalších šest škol po celé České republice...

  • Písecký deník 11.3.2018

OBRAZEM: Na ZŠ T. Šobra v Písku funguje nový matematický klub

Písek - Jaké zvířátko je stejně silné jako myš a kočka dohromady? A má větší sílu husa nebo pes? Odpovědi na tyto jen zdánlivě nesmyslné otázky vědí školáci navštěvující některý z devíti Matematických klubů ve školách po celé ČR.
V pilotním projektu pražské neziskovky Nová škola, o.p.s. mají sociálně znevýhodněné děti možnost se přesvědčit, že matematika nemusí být nuda a může být naopak velmi zábavná. Od února se o tom přesvědčují i děti navštěvující Matematický klub v ZŠ Tomáše Šobra v Písku...

Zdroj: https://pisecky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-na-zs-t-sobra-v-pisku-funguje-novy-matematicky-klub-20180311.html

  •  blog ZŠJN Krnov 18.10.2017

10 malých nadějných stavitelů

Od února se scházíme s dětmi 1.-3. ročníku v Matematickém klubu. Někdy je nás více (17) , někdy zase méně (8). Naším cílem je vzbudit v dětech zájem o matematiku a ukázat jim, že „to“ není „strašák“. Spolu s nimi prožíváme radosti i strasti nejen matematické, ale i ty osobní, školní i mimoškolní.

V klubu mají děti možnost si bez obav ze selhání vyzkoušet práci v jednotlivých prostředích matematiky. Někteří pak své vědomosti přenesou do hodin a stávají se „hvězdami“ v týmu, zažívají pocity úspěchu jak v klubu, tak v kmenových třídách. Většina práce v klubu je založena na práci ve skupině, kde poznávají výhody naslouchání, dohody, respektu a spolupráce...

Zdroj: https://www.zsjnkrnov.cz/blog/2017/10/18/10-malych-nadejnych-stavitelu/

  • PrahaDnes 05.06.2018

Projekt OP VVV: Matematické kluby aneb objevování počtů hravě

Další úspěšný projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který vám chceme představit, nese název Matematické kluby. Projekt financovaný z výzvy Gramotnosti si klade za cíl zajistit kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, především těch, kteří pocházejí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Jeho realizátorem je organizace Nová škola, o. p. s., která od roku 1996 podporuje inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců a jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže.

Projekt Matematické kluby funguje pod hlavičkou pražské neziskové organizace Nová škola, o. p. s. od ledna 2017. Začínal na třech školách a dnes už matematickou gramotnost rozvíjí speciálně vyškolení pedagogové v celkem devíti kroužcích na osmi školách po celé republice. Nabízí v nich žákům ze sociálně či kulturně odlišného nebo nepodnětného prostředí možnost poznat a zažít matematiku jinak, prostřednictvím Hejného metody, v malém kolektivu a zábavnou formou.

"Kluby musí děti především bavit, proto jsou koncipovány jako volnočasová aktivita. Z výsledků pilotní fáze projektu víme, že žáci na kroužek chodí pravidelně a fluktuace je velmi nízká. Hejného metoda je sama o sobě zábavná, navíc v klubech často využíváme rytmus, pohybové hry, nebo zpíváme, hodiny jsou celkově dynamické, což děti oceňují," říká projektová manažerka Nové školy, o. p. s. Zuzana Bednářová...

Zdroj: https://www.prahadnes.info/zpravy/12913-projekt-op-vvv-matematicke-kluby-aneb-objevovani-poctu-hrave/

  • NoVVVinky 02.2018

S příchodem léta vychází 2. letošní číslo NoVVVinek OP VVV. Červnové vydání newsletteru je letně laděné a barevné díky množství fotografií úspěšných projektů financovaných z OP VVV, které vznikly za účelem putovní výstavy. Je také tematicky pestré, s přehledem informací z oblastí všech prioritních os. Najdete v něm i rozhovor s letošním vítězem ankety Zlatý Ámos Davidem Turkem nebo zajímavý článek v rubrice Galerie podpořených, v němž představujeme chůvu z mateřské školy v Bučovicích Jitku Radvanovou. V neposlední řadě přinášejí NoVVVinky praktické informace pro žadatele a příjemce o aktuálních i plánovaných výzvách...

Zdroj: https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/novvvinky-02-2018.htm

  • Aktuality OP VVV 14.5.2018

Putovní výstava fotografií představí desítku projektů podpořených z OP VVV

V pátek 18. května 2018 bude na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze zahájena venkovní putovní výstava fotografií projektů, které získaly evropské dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). V průběhu dalších měsíců bude výstava k vidění i v Českých Budějovicích, Plzni, Brně a Ostravě.

Prostřednictvím tohoto operačního programu v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) získalo dosud finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů téměř 7 000 projektů. Fotografie deseti z nich si díky putovní výstavě můžete od 18. května do 22. října 2018 postupně prohlédnout v rámci venkovních expozic v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Brně a Ostravě.

„Škála podpořených projektů je opravdu široká, protože OP VVV podporuje regionální školství, vysoké školy i výzkum a vývoj. Pro výstavu jsme vybrali projekty mateřských, základních a vysokých škol reprezentující všechny tyto oblasti,“ říká Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT.

Fotografie přibližují například, jak vypadá podpora předškolního vzdělávání, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem nebo matematické a čtenářské kluby. Další snímky zachycují vědecké projekty, které se zabývají obnovitelnými zdroji, patogeny, nanotechnologiemi nebo robotikou.

Zdroj: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/putovni-vystava-fotografii-predstavi-desitku-projektu-podporenych-z-op-vvv.htm

  • Krnovský deník 13.03.2018

Matematika může děti v klubu bavit

V České republice funguje devět Matematických klubů. Jeden z nich také v Krnově. Jaké zvířátko je stejně silné jako myš a kočka dohromady? A má větší sílu husa, nebo pes? Odpovědi na tyto jen zdánlivě nesmyslné otázky vědí školáci navštěvující krnovský Matematický klub.
V pilotním projektu obecně prospěšné společnosti Nová škola mají sociálně znevýhodněné děti možnost se přesvědčit, že matematika nemusí být nuda, a může být naopak velmi zábavná. Od loňského roku se o tom přesvědčují i děti navštěvující Matematický klub v krnovské ZŠ Janáčkovo náměstí.
"Děti z nepodnětného prostředí jsou na tom hůře než ostatní. Kromě obvyklých obtíží s matematikou se často potýkají ještě s mnoha dalšími problémy, jako je jazyková odlišnost, špatná slovní zásoba nebo nízká podpora rodičů a blízkého okolí. V našem projektu chceme překonat obojí. Za prvé se snažíme zbourat předsudky vůči matematice jako takové a děláme z ní zábavný předmět. Za druhé pomáháme znevýhodněným dětem překonat jazykovou, kulturní nebo sociální zátěž, kterou si nesou z rodiny, a ukazujeme jim cestu nejen k matematice, ale k učení a vědění obecně. K tomu využíváme Hejného metodu výuky matematiky, která je velmi hravá a při správném provedení i velmi přístupná všem dětem bez rozdílu," vysvětlila Zuzana Bednářová z Nové školy.
V klubech děti společně řeší hravou formou nejrůznější matematické problémy, učí se spolupráci a naslouchání druhým a v neposlední řadě zažívají radost z matematiky a objevování nových věcí.
"Naším cílem je mimo jiné ukázat, že Hejného metoda výuky není vhodná pouze pro nadané děti, ale že je použitelná pro každé dítě, protože vychází z jeho zkušeností. Nechává dítě experimentováním matematiku objevovat," uvedla Zuzana Bednářová. Klub je veden jako kroužek. Účast je dobrovolná a cílem je, aby tam děti chodily rády a rády se tam vracely," uzavřela.