home
logo facebook

O projektu čtenářských klubů

Plný název: „Školní čtenářské kluby na 2. st. základní školy“
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000589
Období realizace: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2019
Tento projekt je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
Celkový objem dotace: Kč 32.800.000,-

 

Jak už sám název napovídá, smyslem tohoto projektu je ověřit fungování čtenářských klubů u žáků na druhém stupni základní školy.

Práce nám je velkou výzvou, protože téměř u všech čtenářů přichází přibližně mezi 4. a 6. ročníkem tzv. „čtenářská krize“, kterou, tak jako pubertu, nezbývá než přežít. V každotýdenní práci 27 čtenářských klubů tedy hledáme cesty, aby ono „přežívání“ mělo pro všechny zainteresované co nejpříjemnější průběh.

Novou komponentou naší dosavadní práce je moderovaná kolegiální podpora (opět spolupracujeme s řadou regionálních koordinátorek, které ve snažení podporují manažerky a manažery čtenářských klubů), neboť je i snahou MŠMT ČR, aby si aktéři různých projektů co nejvíce vyměňovali zkušenosti. Pro tento účel (a s cílem průběžného šíření poznatků projektu do nezapojených škol) v 5. ZŠ Kolín, Mnichovická, v ZŠ Jižní Předměstí v Rokycanech, v ZŠ Janáčkovo nám. v Krnově, v ZŠ Zborovská v Táboře, v ZŠ Chrast, v ZŠ Vejprty a ZŠ Liberec, U Soudu vzniká tzv. „centrum kolegiální podpory“. Každoměsíčně zde organizujeme odpolední setkání na různá čtenářská témata, která mají návaznost na klubovou práci, resp. cílený rozvoj čtenářství.

Vzhledem k velikosti projektu neopomíjíme ani jeho výzkumný potenciál. Výzkumné činnosti jsou velmi košaté a zahrnují jak vstupní i výstupní vlnu dotazování klubových i neklubových dětí, mapování rozvoje zkušeností klubových manažerů i (v ideálním případě) zjišťování dopadu klubové práce na velmi pozvolnou proměnu prostředí celé školy směrem k inkluzivnímu čtenářskému společenství.

Na naší tříleté cestě nás opět budou provázet někteří současní dětští autoři a autorky i parta kolem Listování.

Spolupracující základní školy

 

Středočeský kraj

5. ZŠ Kolín, Mnichovická
7. ZŠ Kolín
ZŠ Zlonice
ZŠ Generála Klapálka, Kralupy n. Vltavou

Plzeňský kraj

ZŠ Staňkov
ZŠ Jižní Předměstí, Rokycany

Liberecký kraj

ZŠ U Soudu, Liberec
ZŠ Švermova, Liberec

Moravskoslezský kraj

ZŠ M. Pujmanové, Havířov
ZŠ Kontešinec, Český Těšín
ZŠ Jesenická, Bruntál
ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov

Jihomoravský kraj

ZŠ Jana Broskvy, Brno – Chrlice

 
 

Zlínský kraj

ZŠ Výsluní, Uherský Brod

Jihočeský kraj

ZŠ Tomáše Šobra, Písek
ZŠ. J. K. Tyla, Písek
ZŠ Záhoří u Písku
ZŠ Zborovská, Tábor

Ústecký kraj

ZŠ Buzulucká, Teplice
ZŠ Březno
ZŠ Vejprty
ZŠ Dubí I.
ZŠ Ruská, Litvínov

Pardubický kraj

ZŠ Chrast
ZŠ Prosetín

Královéhradecký kraj

ZŠ Masarykova, Náchod
ZŠ Meziměstí