home
logo facebook

Co řeší školní asistent

Autory následujících příběhů jsou sami školní asistenti, působící na školách zapojených do projektu. Ve vyprávěních jsme změnili pouze jména dětí.

Použité fotografie jsou ilustrační.

 

Když jde škola za dětmi až domů

„Při práci školní asistentky ráda docházím i do rodin, kde doučuji děti v jejich domácím prostředí…

Třeba Sandru, to je dvanáctiletá romská holčička. Její rodiče jsou drogově závislí, nezvládají péči o děti ani o sebe, tak se o Sandru už od dvou měsíců starali babička s dědečkem. Jejich péče byla skvělá, ale když byla Sandra na konci páté třídy, dědeček zemřel. Babička zůstala na všechno sama, stará se o Sandru a dvě další vnoučata, o zahradu i dům, který mají opravdu moc hezký, i přesto, že její zdravotní stav není ideální. Sandra i babička přestávají rozumět učivu, probíranému na druhém stupni. Sandra nechápe některá slova a jejich význam. Nemá sebevědomí, upoutává na sebe pozornost a „zlobí“. Přitom není vůbec zlá, ani hloupá, což potvrdilo i vyšetření u psychologa. Protože vím, že Sandra není hloupé děvče a vidím, že s pomocí by se její prospěch výrazně zlepšil, navrhla jsem rodině náš odpolední klub a doučování doma.

Při doučování vidím snahu k dopisování zápisků v předmětech a mění se i její postoj k probranému učivu. Začíná být samostatná a vždy, když něčemu při výuce nerozumí, přichází s prosbou o vysvětlení. Probíráme postupy příkladů v matematice, ale i v ostatních předmětech. U Sandry došlo i ke změně způsobu trávení volného času, našla si stálejší kamarádky. Navštívila odpolední klub i v době jarních prázdnin, kde jsme společně doplnily učivo a naučila se básničku, kterou měli jako domácí úkol na jarní prázdniny. Zahrály jsme si společně s ostatními dětmi deskové hry, které jsou v odpoledním klubu oblíbené.“

  • Víte, kdo je to školní asistent?  Odpověď najdete na konci článku.

 

Když škola ví, co děti prožívají

„Velmi se v posledních měsících zlepšila komunikace s rodiči. Potkávám různé typy dětí a rodin…

Třeba Péťa, ta žije s rodiči a devíti sourozenci ve dvoupokojovém bytě. Opakovala první třídu, byla pomalá, lehala si v hodinách na podlahu, protože se jí prostě nechtělo nic dělat, chyběla motivace, cíle…. Když však začala opakovat ročník s jinými dětmi a jiným pedagogem, jakoby v sobě probudila svou ukrytou sílu a začala se snažit. Dnes s mým doučováním a její vůlí, je na jedničkách a dvojkách a já mohu s klidem říct, že jsem poznala slečnu, která toho ještě v životě hodně dokáže. Nejen proto, že se zlepšila ve škole, ale i proto, že jí je teprve 8 a už ví o čem je vlastně život. Dokáže vám z ničeho nic začít vyprávět svůj příběh - jejich chudobu, to, že někdy nemají na svačinu, na nové boty, na výlet. A to, že víme, já i paní učitelka, jak moc je Péti rodina chudá, nám pak i ve škole pomáhá lépe porozumět jí i jejímu chování.

Péťa nám ale dokáže i vylíčit, čeho by v životě chtěla dosáhnout – nechce být princezna, královna nebo snad Elza, jako každá druhá dívka v její třídě. Ona chce být paní, která bude mít dobrou práci a postará se o své mladší sourozence tak, aby mohl mít Milan nové kolo, Michal nový kočárek na spinkání…“

  • Víte, proč se školní asistentky a asistenti věnují zrovna této profesi? Odpověď najdete na konci článku.

 

Když má škola zájem o řešení potřeb žáků

„Pracuji se žákem, který navštěvuje 6. třídu. Znalosti tohoto žáka jsou velmi malé. Tomu, co se v hodinách probírá, často nerozumí. Oba rodiče jsou nezaměstnaní a v rodině jsou ještě další děti. Žák nenosí potřebné pomůcky na vyučování, ve škole se při výuce nezapojuje. Rodiče se do školy nedostavují ani na zvláštní žádosti.

Jednou maminka žáka sama přišla do školy stěžovat si, že jsem na chlapce přísný a že po něm při doučování pořád něco chci. Společně s paní učitelkou se nám maminku žáka podařilo uklidnit, že nechceme jejímu chlapci ublížit a ukázali jsme jí, co už všechno chlapec při doučování udělal. Když jsme matku požádali o to, aby synovi zajistila základní školní vybavení, sdělila nám, že na to nemá peníze a odešla.
Druhý den dopoledne jsem rodinu navštívil v jejich bydlišti. Doma byli oba rodiče. Nabídl jsem jim, že je doprovodím na sociální úřad, abychom zjistili, jestli mají všechny dávky, na které mají nárok a jestli není ještě nějaká možnost, jak by získali peníze na školní vybavení syna. Nakonec to nebylo potřeba, ale bylo vidět, že jsou rádi, že jim chci pomoct. Domluvili jsme se, že budou syna kontrolovat.
Druhý den před doučováním mě už chlapec vyhlížel a neschovával se tak jako obvykle. Když jsem se ho zeptal, co se děje, odpověděl: „Máma chce, abych sem chodil, že to mám lehčí.“ Motivovat ho ale musím pořád. Občas stále nenosí sešity, ale já jeho mamince zavolám a pak je třeba týden zase nosí. Pokaždé jí následně poděkuji prostřednictvím sms.“

  • Víte, proč je důležité, aby školní asistenti měli zájem o rodinné zázemí žáků? Odpověď najdete na konci článku.

 

Když škola pracuje s žáky i mimo vyučování

 „Mám celkem zajímavý případ romské rodiny se dvěma chlapci, kteří od útlého dětství vyrůstali ve Velké Británii, do České republiky přišli až loni v září. Kluci mezi sebou komunikují anglicky a český jazyk prakticky neumí. Rodina je poměrně sociálně slabá, rodiče mají sami patrně jen nižší úroveň vzdělání. Kluci nastoupili do školy, ale vůbec se nechytali, nerozuměli jazyku, nechápali výklad učiva.

Hned od začátku jsem vzala kluky na doučování, po návštěvě maminky se podařilo domluvit docházku hochů do odpoledního klubu. V rámci odpoledního klubu si pak kluky s paní učitelkou střídáme v individuálním procvičování českého jazyka, probíráme slovíčka i věty, a kluci postupně rozumí čím dál, tím více. Po pár měsících jsou vidět pokroky a to nejen v komunikaci, ale i ve školních výsledcích chlapců.

V odpoledním klubu kromě doučování mají kluci pak taky kroužek, chodí na počítače a na fotbal – díky tomu si vytváří přátelství s ostatními kluky ve škole a od nich se pak dále zlepšují i v použití českého jazyka.“

  • Víte, proč je vhodné, aby školní asistenti zajišťovali i kroužky v odpoledním čase? Odpověď najdete na konci článku.

 

 Když škola podporuje vzdělávání žáků - cizinců

 „Pracovní den s žákem vietnamské národnosti spočívá převážně v učení a procvičování našeho jazyka. Je důležité, aby se dítě naučilo znát a chápat správné významy daných slov. Základem jsou samozřejmě slovíčka, která procvičujeme pokaždé, když spolu máme hodinu.

S tímto žákem jsem začala pracovat v září loňského roku, kdy znal pár českých slov, u nichž neznal významy. Bydlel zde pouhé tři měsíce. Začali jsme postupně pracovat na slovíčkách, a při učení slovíček jsem žákovi vykládala i správný význam toho kterého slova. Postupně se naučil abecedu, kterou již velmi dobře ovládá.

Při zkoušení, kdy mu ukazuji různé obrázky, dokáže správně určit slovo a význam, který daný obrázek představuje. Pokrok byl také udělán ve znalosti měkkých, tvrdých a obojetných souhlásek. Dále pracujeme na podstatných jménech a slovesech. Podstatná jména již zvládá rozdělit na mužsky, ženský a střední rod. Při poslední společné hodině bylo na programu procvičování vzorů středního rodu. Toto žákovi prozatím moc nejde, ale i zde je vidět malé zlepšení. Na toto se budeme muset více zaměřit.

V začátcích jsem si žáka brala do jiné učebny, kde jsme byly sami, a v klidu se danou látku učili. V současné době, kdy udělal pokroky, již není během vyučování Českého jazyka nutné chodit do jiné učebny. Zvládáme to přímo při dané hodině, což je dle mého rovněž krok dopředu.“

  • Víte, jakým žákům je určena podpora školního asistenta? Odpověď najdete na konci článku.

 

Odpovědi

1. Školní asistent je nová profese, se kterou se setkáváme v českých mateřských a základních školách až v posledních letech. Cílem práce školních asistentů je podpořit vzdělávání žáků více ohrožených školní neúspěchem (zejména žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí). Školní asistenti pomáhají učitelům ve školách, docházejí do rodin žáků, podporují doučování žáků i zapojení žáků do volnočasových aktivit. Zaměstnavatelem školního asistentem bývá škola, může jím být ale i nezisková organizace, která se školou spolupracuje. Na rozdíl od asistentů pedagoga nejsou školní asistenti financováni výhradně ze státního rozpočtu, většina jejich mezd je naopak placena z prostředků Evropské unie (konkrétně z projektů hrazených z Evropského sociálního fondu.)

2. Školní asistenti, nebo častěji školní asistentky (většinou se jedná o ženy), si svou profesi rozhodně nevybírají pro peníze – jejich plat se zpravidla pohybuje jen mírně nad hranicí minimální mzdy.Nevalně placená, ale náročná práce školního asistenta láká především lidi, kteří tuto práci vnímají jako poslání, chtějí vytvářet smysluplné hodnoty, pomáhat ke vzdělání dětem, které jejich pomoc potřebují, a podpořit tak šanci těchto dětí na lepší budoucnost. Také proto, že šance na lepší budoucnost znevýhodněných dětí znamená i šanci na lepší budoucnost náš všech.

3. Školní asistenti velmi často pracují s žáky se sociálním znevýhodněním, s žáky z rodin ze sociálně vyloučených lokalit. Těmto rodinám je často vytýkáno, že nejeví dostatečný zájem o vzdělávání svých dětí, faktem ale je, že mnoho z těchto rodin řeší poměrně zásadní existenční otázky – nemají jisté bydlení, nemají dost peněz na oblečení a stravu apod. – a požadavky školy zde nejsou vnímány jako prvořadé. Pokud ale školní asistent projeví pochopení pro celkovou situaci rodiny a třeba i nabídne podporu při řešení existenčních problémů, získá si důvěru rodiny a rodiče žáka jsou s ním pak i více ochotni spolupracovat na plnění požadavků školy.

4. Sociálně znevýhodnění žáci často pocházejí z rodinného prostředí, které jim pro nedostatek finančních prostředků nemůže zajistit docházku do kroužků mimo školu.

Kroužek, který realizuje školní asistent v odpoledních hodinách ve škole, tak:

- je bezplatný, tedy dostupný i pro žáky ze socioekonomicky slabých rodin;
- nabízí smysluplné trávení volného času a slouží tak i jako prevence sociálně patologických jevů (předchází „poflakování se“ dětí po okolních lokalitách);
- posiluje pozitivní vazbu žáka ke škole (ve škole se děje něco, co ho baví);
- lze využít k motivaci žáků (např. tak, že na kroužek smí jen ti žáci, kteří ráno přišli do školy včas a už mají hotové domácí úkoly).

5. Laická veřejnost se někdy mylně domnívá, že pomoc školního asistenta je hlavně pro romské žáky, tak tomu ale není (nejen proto, že řada romských žáků zvládá výuky bez potřeby další podpory). Práce školního asistenta je zaměřena na podporu všech žáků, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí a jsou více ohroženi školním neúspěchem – mezi takové žáky mohou patřit někteří žáci e etnických menšin, ale i třeba žáci z rodin cizinců a spadá sem i řada žáků etnicky českých, vyrůstajících třeba v pěstounské péči nebo jsou v péči rodičů samoživitelů, kteří svým dětem z objektivních důvodů nemohou poskytnout dostatečnou podporu ve vzdělávání.