home
logo facebook

BURZY NÁPADŮ - PRAHA | HLUČÍN

Zveme Vás srdečně na burzy nápadů k rozvoji čtenářství v odborných předmětech.

Přihlásit se můžete na odkazech níže.

Na co se můžete těšit?

 • Praktické dílny zaměřené na rozvoj čtenářství v přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, výchově k občanství
 • Metodické inspirace a zdroje textů
 • Sdílení zkušeností s učiteli, kteří vše uvedli do praxe.

Účast je zdarma.


Burza nápadů Zkoumavé čtení v Hlučíně

Středa 8. února 2023, 9.00 – 16.00

Kulturní dům Hlučín, Ostravská 124, Hlučín

Přihlašujte se na: https://forms.office.com/e/XALNQwRD5x

 • 1. dílna: Marcela Gajdová ze ZŠ Píšť, přírodopis v 7. ročníku, Oborová témata: Živočichové – savci – zebrodi, Člověk – lidská kostra, Jehličnany - škůdci

Vyzkoušíte si dělení textu o zebroidech do odstavců. Ujasníte si, podle jakých zásad se tvoří odstavce. Procvičíte si hledání klíčových slov v textu a budete vizualizovat své představy vyplývající z přečteného.
Seznámíte se s metodou M – D – V, myšlenka, důkaz, vysvětlení. Budete hledat klíčová slova v textu o lidské kostře a základní charakteristické znaky typické pro lidskou kostru. Vlastními slovy potom vysvětlíte myšlenku a současně v textu najdete dostatečný důkaz, který ji potvrzuje.
V textu najdete jednotlivé informace o škůdci – lýkožroutu smrkovém, se kterým se seznámíte na letáčku. Uvědomíte si, jak je důležité umět najít z textu klíčové informace o škůdci smrkových lesů-lýkožroutu, jak se pracuje s propagačním materiálem a pro koho konkrétně je tento propagační materiál určen. Poznáte odlišně strukturovaný text, se kterým se v běžném životě setkáváte.

 • 2. dílna: Alena Sokolová ze ZŠ Boženy Němcové v Opavě, přírodopis v 8. ročníku

Žáci se seznámí s příběhem J. Jánského a jeho přínosu k objevu krevních skupin – vyzkouší si rychlé vyhledání podstatných informací pomocí odpovědí na otázky (kdo, co, kde, kdy, proč), tyto odpovědi pak můžeme použít při tvorbě vlastního krátkého textu.
Žáci získají informace o základních charakteristických znacích hub: v textu o houbách označují slova (např. cizí slova, odborné pojmy), která jim brání v porozumění textu, hledají místa, která tato slova nebo části textu pomohou rozklíčovat (obsah závorek, opakování informací v textu, slovníky...)
Na základě informací o přípravku na hubení škůdců se žáci seznámí s aromatickými látkami obsaženými v rostlinách a o ekologickém způsobu pěstování – využijí obsah textu, fráze a jeho grafiku k přemýšlení o účelu textu a jeho adresátovi, vymezí oblasti, které se týkají účelu a které mohou sloužit jako zdroj oborových informací.

 • 3. dílna: Jarmila Dočekalová ze ZŠ Boženy Němcové v Opavě, výchova k občanství v 9. ročníku

„Ze starých pověstí českých do Kolosea“
Na textu ze Starých pověstí českých si vyzkoušíte práci s textem z jiné doby: zformulujte důvody, proč je náročnější textu porozumět, vyhledáte v textu archaická slova či výrazy, kterým přiřadíte moderní synonymum, prostřednictví skenování vyhledáte v textu konkrétní informace, které jsou odpovědí na závěrečnou otázku.
Na textu ze stránek cestovní kanceláře si vyzkoušíte orientaci v textu a vyhledávání podstatných informací pro zodpovězení otázek.
V textu Ladislava Zibury o Hranické propasti vyhledáte klíčová slova, vyzkoušíte si metodu MDV a pokusíte se uplatnit předvídání.

 • 4. dílna: Jarmila Polomská ze ZŠ Hlučín – Rovniny, dějepis pro 8. – 9. ročník, Oborová témata: Blokáda Leningradu, Vynález ruchadla, Válka Jih proti Severu, Průmyslová revoluce v Anglii

V průběhu lekce proniknete do různých možností, jak může končit odstavec.
Budete zkoumat významy textu mezi řádky, nebo dokonce za řádky – odhalíte tedy to, co v textu není přímo napsáno.
To, jak je text napsán, vám umožní poznat, komu je určen.


Burza nápadů Zkoumavé čtení v Praze

Čtvrtek 16. února 2023, 9.00 – 16.00

Hotel Marianeum, Máchova 7, Praha 2

Přihlašujte se na: https://forms.office.com/e/txecKpYiJC

 • 1. dílna: Blanka Benešová, ZŠ U Soudu v Liberci, přírodopis v 6. – 7. ročníku – žáci s dys poruchami, představí například:

Skenování textu a tvoření otázek k textu tématu kroužkovci – pijavice, vzájemné sdílení vytvořených otázek a vyhledávání odpovědí v textu.
Skenování textu o mravencích a termitech a srovnávání informací za využití Vennových diagramů, sdílení informací

Využití vizualizace textu o koloběhu života jepice - žáci pracují s obrázkem, na němž jsou znázorněna jednotlivá stádia života jepice, a s vybranými částmi beletristického textu z knihy
Martina Baltscheita - Jediný den.

 • 2. dílna: Alena Boudová ze ZŠ Dobřany, přírodopis v 8. ročníku, Oborová témata: ryby – úhoř říční, ptáci – stavba ptačího pera, život čápa

Účastníci budou mít možnost vyzkoušet si různé metody a strategie, které je možné v hodinách přírodopisu při práci s různými zdroji (texty, obrázky, fotografie, připravenými větami typu názorů, faktů) využít. V úvodu budeme pracovat s klíčovými pojmy a skimmingem obrázků. V další části si vyzkoušíme práci s beletristickým textem zaměřenou na rozlišení názorů a faktů. Na dalším textu bude ukázáno, jak lze komentovat text s užitím citace a MDV (myšlenka – důkaz – vysvětlení). Ve fejetonu budeme přemýšlet, jaký byl záměr autora při použití neobvyklých slovních obratů, kterými popsal život čápa.

 • 3. dílna: Eva Kloudová ze ZŠ Chrast, zeměpis v 7. – 8. ročníku

představí například:
Žák se naučí, jak zběžně přelétnout text a dozvědět se tak, o čem se v něm mluví
Oborový cíl: definuje pojem atmosféra, její význam pro život
Žák se naučí, jak v textu vyhledat informace
Oborový cíl: charakterizuje oblast západní Afriky a vybrané státy
Žák se naučí, jak jsou texty čtenáři prezentovány a jak jsou rozvrženy, aby se mu snáze četly
Oborový cíl: při myšlenkovém mapování seřadí informace a začlení nové myšlenky do již existujícího vědomí
Žák se naučí, jak citovat
Oborový cíl: charakterizuje oblast Guinejského zálivu, povodí Konga a vybrané státy;
případně vegetační pásma

Žák se naučí v textu vyhledat fakta názory a jak při čtení zachytit podrobnosti
Oborový cíl: charakterizuje oblast ostrovních států Karibského moře a vybrané státy
Žák se naučí v textu vyhledat řečnické figury a okomentovat jejich účinek
Oborový cíl: Kanárské ostrovy

 • 4. dílna: Natálie Bardounová ze ZŠ Jižní Předměstí v Rokycanech, dějepis v 9. ročníku, Oborové téma: příčiny a důsledky útoku Německa na Skandinávii, průběh blokády Leningradu, vstup USA do 2. světové války, svržení atomových bomb

Žáci si uvědomí, jak je text organizován pomocí odstavců, jak na sebe odstavce a myšlenky v nich navazují, definují pojem „topic sentence“, určí z klíčové věty 5W.

 • 5. dílna: Jana Falátová ze ZŠ Jižní Předměstí v Rokycanech, dějepis v 7. ročníku, Oborová témata: Zlatá bula sicilská, morové epidemie, husitství

Žáci se vyzkouší práci s textem, který je obtížný zastaralým jazykem a naučí se citovat text jako důkaz pro své závěry o textu.