home
logo facebook

Vypisujeme podzimní kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga, hlásit se můžete už teď

Protože se nám letní kurz rychle zaplnil, otevíráme přihlašování do podzimního běhu kvalifikačního studia pro asistenty pedagoga s předstihem. Podzimní kurz, který pořádá Nová škola ve spolupráci s VOŠ Jabok, proběhne od 5. října do 12. listopadu v Praze.

Kapacita kurzu je omezená a brzy se naplní, proto neváhejte s přihlašováním.

Kvalifikační studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu nově získá také kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky).

Kurz proběhne od 5. října do 12. listopadu 2020 ve třech vícedenních blocích (1. blok: 5. - 8. 10., 2. blok: 19. - 21. 10., 3. blok: 9. - 12. 11. 2020)

Informace o tomto kurzu a on-line přihlašování najdete ZDE.

Základní údaje:

  • název: Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost).
  • organizátoři: VOŠ jabok ve spolupráci s Novou školou, o. p. s.
  • místo: VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2 (blízko Karlova náměstí)
  • cena: 10.000 Kč
  • podmínky pro účast: dokončené SŠ vzdělání (i bez maturity)