home
logo facebook

Vypisujeme podzimní kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga

Protože se nám letní kurz rychle zaplnil, otevíráme přihlašování do podzimního běhu kvalifikačního studia pro asistenty pedagoga s předstihem. Podzimní kurz, který pořádá Nová škola ve spolupráci s VOŠ Jabok, proběhne od 5. října do 12. listopadu v Praze.

Kvalifikační studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu nově získá také kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky).

Kurz proběhne od 5. října do 12. listopadu 2020 ve třech vícedenních blocích (1. blok: 5. - 8. 10., 2. blok: 19. - 21. 10., 3. blok: 9. - 12. 11. 2020)

Informace o tomto kurzu a on-line přihlašování najdete ZDE. Kapacita kurzu je již naplněna, můžete se přihlásit jako náhradník.

Základní údaje:

  • název: Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost).
  • organizátoři: VOŠ Jabok ve spolupráci s Novou školou, o. p. s.
  • místo: VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2 (blízko Karlova náměstí)
  • cena: 10.000 Kč
  • podmínky pro účast: dokončené SŠ vzdělání (i bez maturity)