home
logo facebook

Potřebujete si doplnit kvalifikaci asistenty pedagoga? Nabízíme vám dubnový pražský kurz

Profesionalita, praktičnost, péče a prožitek

Vážíme si Vašeho rozhodnutí stát se asistentem pedagoga, a tak děláme vše, abyste byli připraveni.

PROČ S NÁMI?

Martina K.: „Čas strávený s vámi všemi byl sice účelný, ale nejen že velice funkční, ale vlastně velice příjemný. Člověku to v dnešní době přijde až nepřirozené, že v takové pozici, roli dostane takového prostoru, důvěry, ochoty a přátelského jednání od cizích lidí...“

Kateřina J.: „…Přednášky byly hezky sestavené, v tempu a posloupnosti, která se dala zvládat. Věcné, trefné, je vidět, že lektoři vědí, na co poukázat a co je pro nás nejdůležitější pro budoucí praxi a také, že vychází nejen ze svých studií, ale praxe a životů. Lektoři byli různorodí, a to dělalo kurz ještě zajímavějším…“

Jana P.: „…ještě jednou děkuji za veškerý přístup během kurzu, profesionalitu, ochotu, podporu a milé jednání. Vše bylo skvěle zorganizováno, perfektní výběr lektorů a témat. Kurz jsem si opravdu užila a budu vás všude jen doporučovat…“

Kurzy pro Vás zkrátka děláme rádi!

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Datum: 

1. blok 17. - 20. dubna 2023
2. blok 24. - 27. dubna 2023
3. blok 15. - 18. května 2023

  • Čas: 80 hodin teorie se nám vejde do 3 výukových bloků – na rozvrhu právě pracujeme + 20 hodin praxe
  • Cena: 12 500,- Kč
  • Místo: Praha, VOŠ Jabok, Salmovská 1538/8, Praha 2
  • Akreditováno: MŠMT ČR pod č. j. MSMT - 34002/2019-2-1035
  • Kontakt: Mgr. Petra Chmelařová (tel.: 775 515 350, e-mail: petra.chmelarova@novaskolaops.cz)

Všechny materiály dostanete vytištěné, budete je mít k dispozici i v elektronické podobě. 

PŘIHLASTE SE

Další podrobné informace a on-line přihlášku NAJDETE ZDE .

PŘEDNÁŠKY A LEKTOŘI 

  • I. Základy pedagogiky – Mgr. Tereza Nakládalová

Předměty:
Úvod do pedagogiky, Obecná didaktika

  • II. Základy psychologie pro pedagogy – Mgr. Martin Prokeš a Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská

Předměty:
Základy obecné psychologie a psychologie osobnosti
Základy sociální psychologie
Základy pedagogické psychologie
Pedagogická komunikace
Vybraná témata vývojové psychologie

  • III. Základy sociální pedagogiky – Mgr. Veronika Karoušová
  • IV. Základy speciální pedagogiky

Předměty:
Základní teoretická východiska, právní rámec – PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
Role asistenta pedagoga – PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Reflexe pedagogických zkušeností – Mgr. Veronika Karoušová, PhDr. Veronika Zelinková
Dítě, žák a student se zrakovým postižením – PhDr. Kateřina Kavalírová
Dítě, žák a student se sluchovým postižením – Mgr. Olga Blahovcová (Tichý svět)
Dítě, žák a student s tělesným postižením – PaedDr. Alexandra Khodlová
Dítě, žák a student s narušenou komunikační schopností – Mgr. Veronika Zelinková
Dítě, žák a student s mentálním postižením – Mgr. Veronika Zelinková
Dítě, žák a student se specifickými poruchami učení a chování – PaedDr. Alexandra Khodlová, PhDr. Lenka Felcmanová
Dítě, žák a student se sociálním znevýhodněním – Mgr. Barbora Šebová