home
logo facebook

Potřebujete si doplnit kvalifikaci asistenta pedagoga? Přihlaste se na srpnový intenzivní kurz, dubnový je odložen

Nová škola, o. p. s. společně s VOŠ Jabok otevírá přihlašování na dva dva běhy Kvalifikačního studia pro asisteńty pedagoga pro rok 2020. Kapacita obou kurzů je omezená a brzy se naplní, proto neváhejte s přihlašováním.

Kvalifikační studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu nově získá také kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky).

První kurz bude probíhat od 27. dubna do 20. května 2020 ve třech vícedenních blocích (1. blok: 27. - 30. 4., 2. blok: 11. - 14. 5., 3. blok: 18. - 20. 5. 2020). 

Detailní informace o kurzu a on-line přihlašování najdete na zde.

Druhý kurz proběhne od 10. srpna do 16 září 2020 ve třech vícedenních blocích (1. blok: 10. - 13. 8., 2. blok: 7. - 10. 9. , 3. blok: 14. - 16. 9. 2020)

Informace o tomto kurzu a on-line přihlašování najdete na zde.

Základní údaje obou kurzů

  • název: Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost).
  • organizátoři: VOŠ jabok ve spolupráci s Novou školou, o. p. s.
  • místo: VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2 (blízko Karlova náměstí)
  • cena: 10.000 Kč
  • podmínky pro účast: dokončené SŠ vzdělání (i bez maturity)