home
logo facebook

Potřebujete si doplnit kvalifikaci asistenta pedagoga? Nabízíme Vám červnový běh kvalitního a prověřeného kurzu v Praze

Nová škola, o. p. s. společně s VOŠ Jabok otevírá přihlašovánína druhý běh Kvalifikačního studia pro asisteńty pedagoga na rok 2019.

Kvalifikační studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu nově získá také kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky).

Kurz bude probíhat od od 13. května do 12. června 2019 ve třech vícedenních blocích. Kapacita kurzu je omezená a brzy se naplní, proto neváhejte s přihlašováním.

KAPACITA KURZU JE OBSAZENA. MŮŽETE SE STÁLE PŘIHLÁSIT JAKO NÁHRADNÍCI.
Detailní informace o kurzu a on-line přihlašování najdete ZDE.

Základní údaje kurzu

  • název: Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost).
  • organizátoři: VOŠ jabok ve spolupráci s Novou školou, o. p. s.
  • termín: 13. května - 12. června 2019 (1. blok 13. - 16. 5., 2. blok 3. - 6. 6. a  3. blok 10. - 12. 6. 2019 )
  • místo: VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2 (blízko Karlova náměstí)
  • cena: 10.000 Kč
  • podmínky pro účast: dokončené SŠ vzdělání (i bez maturity)