home
logo facebook

KURZ 12. 4. - 6. 5. PRAHA

JABOK – vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická otevírá pro všechny zájemce s ukončeným středním vzděláním kurz Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost)., akreditovaný MŠMT ČR pod č. j. MSMT - 34002/2019-2-1035

 • datum konání kurzu: od od 12. dubna do 6. května 2021 (1.blok: 12. 4. - 15. 4. 2021, 2. blok: 26. 4. - 29. 4. 2021, 3. blok: 3. 5. - 6. 5. 2021)
 • místo konání kurzu: VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2 (blízko Karlova náměstí), pokud bude trvat nepříznivá epidemická situace, tak on-line
 • cena kurzu: 10.000 Kč
 • podmínky pro účast: dokončené SŠ vzdělání (maturita není nutná)
 • kapacita kurzu: max. 30 osob
 • kontaktní osoba: Petra Chmelařová - email: petra.chmelarova@novaskolaops.cz, telefon: 775 515 350 (Prosím, raději SMS. Zavolám zpět, až budu moci.)

KURZ JE NAPLNĚN, MŮŽETE SE JEŠTĚ PŘIHLÁSIT JAKO NÁHRADNÍK. ONLINE PŘIHLAŠOVÁNÍ - KLIKNĚTE ZDE.

 • Celý název

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost).

 • Akreditace 

Č.j.: MSMT - 34002/2019-2-1035

 • Anotace kurzu

Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu dále získá kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky).

Kurz je primárně zaměřen na získání kvalifikace asistenta pedagoga.

 • Cílové kompetence: 

Cílem kurzu je poskytnout kvalifikaci k výkonu povolání podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Absolventi tohoto kurzu získávají:

a) Kvalifikaci asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace - podle § 20, odst. 1, písm. b), d) a f) tohoto zákona (tj. musí mít minimálně SŠ s maturitou).

b) Kvalifikaci pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (podle § 17, odst. 2, písm. b) tohoto zákona). Tj. může vést kroužky, nikoli dělat Pedagoga volného času, který vykonává "komplexní" činnost.

c) Kvalifikaci vychovatele - podle § 16, odst. 1, písm. c) a e) tohoto zákona; tedy pouze pokud je absolventem nějaké VOŠ či VŠ.

 • Rozsah kurzu

80 hodin + 20 hodin praxe
80 hodin výuky a závěrečná zkouška včetně obhajoby práce. Povinná praxe 20h. není zahrnuta v celkovém rozsahu výuky a zajišťují si jí sami studenti

V případě, že prezenční forma nebude možná, jsme připraveni část nebo celé studium přesunut do on-line podoby. (Máme s tím zkušenosti z minulého běhu kurzu.) Bohužel to vypadá, že alespoň začátek kurzu bude v on-line formě.

 • datum konání kurzu

od od 12. dubna do 6. května 2021 

1.blok: pondělí 12. 4. - čtvrtek 15. 4. 2021
2. blok: pondělí 26. 4. - čtvrtek 29. 4. 2021
3. blok: pondělí 3. 5. - čtvrtek 6. 5. 2021

v případě on-line kurzu budou termíny zachovány

 • Cena kurzu

10.000,- Kč (cena zahrnuje veškeré materiály)
   prosíme o včasné zaplacení částky na účet, který vám přijde v potvrzovacím emailu, nejpozději do data splatnosti, které najdete na vystavené faktuře. Jinak budeme nuceni vaši přihlášku zrušit a přepustit Vaše místo dalším zájemcům.
V případě jakýchkoliv nejasností či potíží se obraťte na koordinátorku kurzu

 • Kurz je určen

pro zájemce, kteří chtějí práci asistenta pedagoga v budoucnu vykonávat
pro stávající asistenty pedagoga, kteří již pracují ve školních zařízeních a chtějí získat zákonem předepsanou kvalifikaci

kurz mohou absolvovat pouze zájemci s ukončeným SŠ vzděláním (maturita není nutná)

 • Maximální počet účastníků: 

30 účastníků