home
logo facebook

Užitečné odkazy

 

  • Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - najdete na stránkách MŠMT
  • www.asistentpedagoga.cz - specializovaný informační portál, který poskytuje ucelené informace o práci asistenta pedagoga přehledně a na jednom místě, zároveň slouží jako poradna a komunikační platforma
  • www.kaminet.cz  - online procvičování českého jazyka a angličtiny pro děti se specifickými poruchami učení  
  •  www.inkluze.cz - informace o inkluzivním vzdělávání 
  • www.cosiv.cz - stránky České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání 
  • http://asistent.ped.muni.cz/ - Asociace asistentů pedagoga. Tým pedagogů z katedry sociální pedagogiky Masarykovy univerzity v Brně se více než deset let zabývá integrací sociálně znevýhodněných skupin. Ve svých projektech se pracoviště zaměřuje zejména na možnosti vzdělávání a aktivizace romské populace, azylantů a migrujících cizinců. V popředí zájmu je mimo jiné asistent pedagoga a jeho současná situace ve vzdělávacím systému, možnosti jeho dalšího vzdělávání a výraznější integrace do pedagogického prostředí. 
  • http://www.inkluzivniskola.cz/ - Informační portál provozovaný o.s. Meta zaměřený na začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.