home
logo facebook

Desatero asistenta pedagoga

  1. PODPORUJE DÍTĚ PŘI ZAČLENĚNÍ DO KOLEKTIVU
  2. KAŽDÉ DÍTĚ JE OSOBNOST A JAKO S OSOBNOSTÍ S NÍM JEDNÁ
  3. NEUPŘEDNOSTŇUJE JEDNO DÍTĚ PŘED DRUHÝM, POKUD JE POTŘEBA, VĚNUJE INDIVIDUÁLNÍ PÉČI I JINÝM DĚTEM
  4. RŮZNÝMI MEZIKULTURNÍMI AKTIVITAMI STMELUJE TŘÍDU
  5. POMÁHÁ UČITELI S PLÁNOVÁNÍM INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU
  6. MOTIVUJE DÍTĚ K LEPŠÍM VÝKONŮM, SPOLUPRACUJE S DÍTĚTEM I MIMO VYUČOVÁNÍ
  7. VYTVÁŘÍ VÝUKOVÉ POMŮCKY "NA MÍRU"
  8. POUŽÍVÁ RŮZNÉ DIDAKTICKÉ HRY
  9. VYUŽÍVÁ PEDAGOGICKÝCH METOD A ZÁSAD
  10. SPOLUPRACUJE S RODINOU DÍTĚTE