home
logo facebook

O projektu

Smyslem projektu Vaker romanes (Mluv romsky) je podpořit užívání romštiny u nejmladší generace, u dětí ve věku základní školy.

Skrze hlavní aktivitu projektu – semináře o romštině - chceme rozšířit povědomí o romštině a přispět k vyrovnání nízkého symbolického postavení romštiny, rozšířeného u romských dětí i jejich vrstevníků.

V dílnách tvůrčího psaní, které na semináře navazují. Chceme podpořit zájem – rodilých mluvčích romštiny – o tento jazyk a tvůrčí vztah k němu.

Projekt je podpořen MŠMT v rámci podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin.