home
logo facebook

Otvíráme 24. ročník soutěže Romano suno

Lačho ďives, čhavale, Romale!

Adadživesestar phuteras nevo ročňikos andro Romano suno. O Romano suno hin e suťeža, kaj khelen avri o čhave the o bare, so džanen te vakerel abo nekfeder the te pisinel romanes the o čhave vaš lengere obrazki. Andre suťeža šaj bičhaven tumare buta dži 30. 6. 2021.
Dnes, 8. dubna, zahajujeme 23. ročník Romano suna - soutěže, v níž oceňujeme děti i dospělé, kteří mluví a píší romsky a děti za jejich obrázky. Své práce posílejte do Nové školy, o.p.s. do 30. 6. 2021.

 

Dikhen, so phenel pal e suťaža lakeri koordinatorka e Marie Podlahovo the lakeri porotkiňa e Iveta Kokyovo. Jaký bude letošní ročník? Dikhena andro peršo videos. U  pal soste šaj keren o videi abo pisinen ada berš! Dikhena andre aver videos.

Dobrý den, děti, Romové! Podívejte se, co o soutěži říká její koordinátorka Marie Podlahová a její porotkyně Iveta Kokyová. Savo ela kada ročňikos? To uvidíte v prvním videu. A jaká jsou letošní témata na texty a videa v romštině! To uvidíte na druhém.

PAL SOSTE PISINEHA, TOČINEHA O VIDEJI ABO MALINEHA?
SOUTĚŽNÍ TÉMATA PRO LITERÁRNÍ, AUDIOVIZUÁLNÍ A VÝTVARNOU KATEGORII

1. O than, kaj pes sdžas le kamaratenca nekradeder / Oblíbené místo, kde se scházíš s kamarády
2. So hin perdal tute dživipnaskero smislos? / Co je podle tebe smyslem života?
3. Hin tuke jekh, te vareko phenel cikán, či hin feder Rom? / Je ti jedno, když někdo říká cikán, nebo je lepší Rom?
4. Phen pheras abo vaker vareso pherasuno, so pes čačes ačhiľa / Pověz vtip anebo něco směšného, co se skutečně stalo
5. Pisin pal oda, so kames / Volné téma 

 

SUŤEŽNA KATEGORIJI / SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Hin amen trin suťežna kategoriji:
Máme tři soutěžní kategorie:

kaj o džene pisinen / literární kategorii
kaj vakeren (natočinen pes) / kategorii mluveného slova
kaj maľinen / kategorii výtvarnou

O videi / Mluvené slovo

Na kames te pisinel andre romaňi čhib, ale romanes šaj vakeres? Ta kadi kategorija hiňi vaš tuke! Dikh, so kerde o čhaja oka berš!
Jestli se ti nechce v romštině psát, ale romsky mluvíš, je tato kategorie pro tebe! Podívejte se na videa z minulého ročníku.

• Šaj keren buterdžene, ale nekbuter trin džene! V této kategorii mohou soutěžit také skupiny dětí. Ne však větší než tři děti.
• Vaker romanes u zorales, kaj tut šunas! Nahrávka musí být v romštině a musíš být slyšet!
• O videjos našťi avel buter sar trin minuti. Nahrávka nemůže být delší než 3 minuty.
• Šun! O giľa andre suťaža na las! Pozor: Do soutěže nepřijímáme písničky!

Te kerena o videji, kampel mek bičhavel kada papiris - hoj šaj o videos publikinas.
Spolu s videi je potřeba ještě poslat tento vyplněný formulář o tom, že souhlasíte s jeho publikováním.
Stahujte tady.

O obrazki / Výtvarná kategorie

Andre adi kategorija tiš šaj maľines makarso abo perdal o temati.
Do této kategorie můžete posílat obrázky na jakékoli náměty, anebo na navržená témata.

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Pisin či vaker ča romanes, na gadžikanes! Kije tiri buťi (o textos andre romaňi čhib) šaj prithoves tho čechiko preklados. 

The te pisineha abo the te vakereha, šaj kides avri jekh amaro tematos, ale tiš šaj pisines pal oda, so kames tu. 

Te kames te pisinel abo te vakerel pal buter temati, ker buter buťa u bičhav amenge savoren. Šaj vikheleha kaleha, abo koleha. 

Te amenge bičhaves o videos, koda suburis vičin avka, kaj te džanas, hoj tutar (př. emilgabco1.avi) Te bičhavela o Emilos the aver videos, vičinela les emilgabcoi. 

Ke sako buťi, so amenge bičhaves (jekh, či textos abo videos abo obrazkos kampel amenge pal tute te džanel

• Tiro nav
• Keci tuke berš
• Andre savi trida phires

Podpisimen papiris - stahujte zde

• Adresa tira školakeri abo le kluboskeri
• Telefonos (varesave bare dženeskro - la dakro abo la učitelkakro)
• E-mail (la učitelkakro,...)

Kaj bičhaveha tiri buťi? 

Šaj bičhaves adaj: marie.borkovcova@novaskolaops.cz

Abo poštaha: Nová škola, o.p.s.; Křižíkova 344/6, 186 00 - Praha 8

Vřele vás i děti také zveme do skupiny přátel Romano suna: Romano suno – Aven andre na Facebooku.

Savore pravidla / Kompletní pravidla - stahujte zde

KONTAKT:

S dotazy o soutěži i o romštině se neváhejte obracet na Mášu Podlahovou Bořkovcovou (telefon 774 498 194 nebo e-mail marie.borkovcova@novaskolaops.cz)