home
logo facebook

Výstupy z projektů

Co se v klubech dělo? Podívejte se sami

V závěru projektu Nevzdáme to! jsme natočili spot (kratší i rozšířenou verzi), kterým nabízíme letmý pohled na práci našich pedagogů se zapojenými dětmi. >> více

Doučování sociálně znevýhodněných žáků jako ideální praxe pro studenty pedagogických fakult

NAPSALI O NÁS: V časopise Řízení školy vyšel článek o projektu Nevzdáme to!, který vznikl na základě reflexí našich pedagogů Text se soustředí hlavně na zkušenosti s on- i off-line doučováním dětí a jeho přínos jak pro děti, tak i pro doučující. >> více

Bariéry a osvědčené přístupy v online doučování

Jednou z nejvíce zasažených skupin zavřených škol a distanční výuky se stali žáci se sociálním znevýhodněním. Na nedostatečnou podporu rodičů a jen omezené možnosti podpory ze strany učitelů reagovaly nově zaváděné formy online doučování – doučování, jehož bariéry, ale i osvědčené formy dobré praxe popisuje následující text. >> více

Doučování na dálku

Na počátku tohoto roku jsme realizaci projektu „Nevzdáme to!", jehož cílem je zajistit pravidelné a systematické doučování spojené s volnočasovými aktivitami pro znevýhodněné žáky z pěti pražských škol. Jako mnoha jiným, i nám ale překazila plány epidemie nového koronaviru a s ní spojené uzavření škol. V duchu názvu našeho projektu jsme se ovšem rozhodli v realizaci pokračovat, byť za cenu hledání neobvyklých a námi dosud nevyzkoušených alternativ. >> více