home
logo facebook

Otvíráme 26. ročník soutěže Romano suno

8. dubna 2023 otvíráme 26. ročník Romano suna, jazykové soutěže v romštině pro děti i dospělé.

Opět budeme soutěžit ve třech kategoriích. Tradičně v Pisinas romanes (v psaní v romštině), ve Vakeras romanes (v mluveném slově v romštině - v autorských videích či audiích) a v soutěži v romštině naživo v Džanas romanes.  V ní se dvojice dětí spolu s dospělými utkají ve svých znalostech a pohotovosti v romštině na živo. Budou hádat romská slova, která jim budou opisem napovídat jejich spoluhráči.

A co budeme dělat pro zájemce o romštinu dalšího? Především natočíme další Te meravy, podcasty o romské literatuře. Tentokrát se zaměříme na novelu Ivety Kokyové E fameľija ča jekh / Rodina je jen jedna. V podání samotné autorky si ji budou moct na několik pokračování posluchači poslechnout v romštině i češtině. Budeme také cestovat s naší putovní výstavou a začíst se tak do nejhezčích textů z historie Romano suno.

Pro zájemce o romštinu, kteří ale romsky neumí, otevřeme v září čtyřměsíční on-line kurz romštiny pro začátečníky.

Více se dozvíte od koordinátorky Romano suna Marie Podlahové Bořkovcové a porotkyně soutěže Ivety Kokyové.

 

V čem můžete tedy v Romano sunu soutěžit?

V Romano suno máme tři soutěžní kategorie: Pisinas romanes (psané slovo), Vakeras romanes (mluvené slovo) a Džanas romanes (znalostní soutěž). Účastnit se můžete jedné nebo všech kategoriích soutěže. Jeden soutěžící může také zaslat více textů i videí.

 

Pisinas romanes Psané slovo

Psát romsky není zdaleka běžné a psát poprvé v jazyce, ve kterém jsme zvyklí jenom mluvit, není snadné. Proto v Romano suno oceňujeme právě texty nejvíce.
Nejde o to, aby byl příspěvek perfektní, ale o to zkusit se vyjádřit v romštině. Není proti pravidlům nechat si s textem v romštině pomoci od někoho, kdo zná jazyk lépe. Romštinu můžete konzultovat také přímo v Romano suno, viz kontakty. Na druhou stranu, prosím neposílejte nám do Romano suno texty, které jste napsali v češtině a dali je přeložit někomu jinému. Romano suno je soutěž v romštině :-)

 • Psát můžete ve všech romských nářečích.
 • Přijímáme příspěvky v próze i ve formě básně.
 • Texty neposílejte delší než 5 normostran. Pokud je vaše próza delší, vyberte úryvek.
 • Uvítáme, pokud soutěžící zašlou spolu s romským textem také český překlad.

 

Vakeras romanes Mluvené slovo

Pro soutěžící, kteří romsky umí, ale psaní v romštině je nepřitahuje, je připravena kategorie mluveného slova. Svoje vyprávění, rozhovor, scénku, reportáž či film natočíte na telefon nebo na foťák a audio nebo video nám pošlete do soutěže.

 • Video můžete točit sami, ve dvojici, anebo i v trojici.
 • Nahrávka musí být v romštině a musí být slyšet!
 • Nahrávka nemůže být delší než 3 minuty.
 • Pozor: Do soutěže nepřijímáme písničky!

 

Na jaká témata budete letos psát své texty anebo točit videa?

Podívejte se na spot anebo si přečtěte zde.

 • Paťas pro andělkici? A hin tut anďělkocis, so pre tu dodikhel? / Věříš na anděly? A máš svého anděla strážného?
 • Phenes furt o čačipen / Říkáš vždycky pravdu?
 • Miro peršo čumiben, miro peršo kamiben / Můj první polibek, moje první láska
 • Ko hin tiro vzoros, u soske? / Kdo je tvůj vzor, a proč?
 • Pisin pal oda, so kames / Volné téma

 

Džanas romanes Znalostní soutěž

Na rozdíl od dvou předchozích kategorií, v této nové kategorii se dvojice utkají na živo. Dvojice, která bude znát více slov a rychleji je svému spoluhráči napoví, vítězí. Předkola Džanas romanes budeme pořádat on-line, anebo prezenčně v regionech. Do finále se dostanou dvojice, které si napoví nejméně čtyři slova za minutu. Finále se bude konat na vyhlášení vítězů Romano suno na přelomu listopadu a prosince v Americkém centru v Praze.

Budeme soutěžit zvlášť ve dvou věkových kategoriích - děti a dospělí.

 • Dvojice můžete sestavit ve své škole, městě, rodině, anebo se přihlásit jako jednotlivci a my vám najdeme spoluhráče
 • Hrají děti i dospělí
 • Napovídá se pouze v romštině.
 • Při nápovědě je zakázáno
 • Používat hádané slovo a slova s ním příbuzná
 • Používat momentální výpůjčky z češtiny (např. napovědět slovo O KHER vymyšleným O DOMOS)
 • Použít v nápovědě citoslovce (např. O SAP napovědět Oda o žviros, so kerel SSSSSSSSSSSS)

Nejlepší ale asi bude, když se podíváte, jak se Džanas romanes hráje. Sestříhané finále Džanas romanes 2022 uvidíte zde:


Jak soutěž probíhá

8. dubna vyhlašujeme témata, na které soutěžící tvoří svoje texty a videa v romštině. Ty zasílají do Nové školy, o.p.s. do 30. června. Příspěvky jsou rozděleny do pěti věkových kategoriích. V každé zvlášť porota vybírá a oceňuje nejlepší příspěvky. S výsledky v kategoriích Pisinas romanes a Vakeras romanes budete obeznámeni do konce října. Vítězné texty vyjdou ve sborníku Romano suno. Ceny a sborník si vítězové převezmou na ceremoniálu Vyhlášení vítězů v Americkém centru v Praze na přelomu listopadu a prosince.
Přihlášky do soutěže Džanas romanes posílejte až do 31. října. Předkola soutěže se uskuteční prezenčně, např. u vás ve škole, anebo on-line formou. Do finále se dostanou dvojice, které si napoví do dvou minut 10 slov. Finále se uskuteční na vyhlášení vítězů Romano suno na přelomu listopadu a prosince v Americkém centru v Praze.


Pravidla pro účastníky soutěže Romano suno

Kategorie Pisinas romanes a Vakeras romanes otvíráme 8. dubna a uzavíráme 30. června 2023.
Přihlášky do soutěže Džanas romanes přijímáme do 31. října 2023.
S texty a videi se soutěží zvlášť v pěti věkových kategoriích

 • 1. - 3. ročník ZŠ
 • 4. - 6. ročník ZŠ
 • 7. - 9. ročník ZŠ
 • středoškoláci
 • dospělí

Ke každému textu či videu uveďte tyto údaje:

 • jméno autora, školní ročník žáka (u ostatních věk)
 • adresa (školy, NGO anebo vlastní)
 • jméno, telefon a mail (v případě dětí na kontaktní osobu)
 • název příspěvku a soutěžní téma
 • Ke každému textu či videu je potřeba zaslat Souhlas se zpracováním osobních údajů podepsaný rodičem.
 • K videím je navíc potřeba zaslat také podepsaný formulář Svolení se zveřejněním.

Do Džanas romanes se hlašte Marii Podlahové nebo Ivetě Kokyové do konce října. Uveďte své jméno, město, věk a kontakt (mail, telefon).

Pravidla a témata můžete stáhnout zde.

Plakátek s letošními tématy je tady.

Kam zasílat práce a přihlášky?

Příspěvky a přihlášky zasílejte elektronicky na marie.borkovcova@novaskolaops.cz nebo poštou:

Nová škola, o.p.s

Křižíkova 344/6

186 00 – Praha 8

Vřele vás i děti zveme do skupiny přátel Romano suna: Romano suno – Aven andre na Facebooku.   
S dotazy o soutěži i o romštině se neváhejte obracet na Marii Podlahovou Bořkovcovou (774 498 194) anebo mailem na marie.borkovcova@novaskolaops.cz.

Kurz romštiny pro začátečníky

Kurz romštiny bude mít šestnáct lekcí. Povede ho Iveta Kokyová a Máša Podlahová Bořkovcová. Naučíte se v něm základní fráze, slovíčka i trochu gramatiky, ale povídat si budeme také o romských reáliích a zvycích a čas bude také na vaše otázky.

 • Kurz je pro veřejnost a zdarma
 • Bude probíhat on-line formou na Teamsech
 • Poběží každou středu od 18:00 - 18:45
 • Termín: Od 6. září do 20. prosince 2023.
 • Hlaste se na marie.borkovcova@novaskolaops.cz

Projekt realizujeme za finanční podpory Úřadu vlády České republiky. Výstupy projektu nereprezentují názor Úřadu vlády České republiky a Úřad vlády České republiky neodpovídáza použití informací, jež jsou obsahem těchto výstupů.