home
logo facebook

Otvíráme 25. ročník soutěže Romano suno

8. dubna 2022 otvíráme 25. ročník Romano suna, jazykové soutěže v romštině pro děti i dospělé.

U příležitosti čtvrt století své existence jsme se rozhodli k větším změnám v soutěži. Především rozšiřujeme Romano suno o novou soutěž Džanas romanes.  V ní se týmy dětí spolu s dospělými utkají ve svých znalostech a pohotovosti v romštině na živo. Budou hádat romská slova, která jim budou opisem napovídat jejich spoluhráči.

Pro zájemce o romštinu, kteří ale romsky neumí, otvíráme letos on-line kurz romštiny pro začátečníky. Na druhou stranu jsme se rozhodli Romano suno dál zaměřit jenom na soutěž v romštině. Letos tedy neotevřeme výtvarnou větev soutěže.

Více se dozvíte od koordinátorky Romano suna Marie Podlahové Bořkovcové a porotkyně soutěže Ivety Kokyová.

.

 

V čem můžete tedy v Romano sunu soutěžit?

V Romano suno máme tři soutěžní kategorie: Pisinas romanes (psané slovo), Vakeras romanes (mluvené slovo) a Džanas romanes (znalostní soutěž). Účastnit se můžete jedné nebo všech kategoriích soutěže. Jeden soutěžící může také zaslat více textů i videí.

 

Pisinas romanes Psané slovo

Psát romsky není zdaleka běžné a psát poprvé v jazyce, ve kterém jsme zvyklí jenom mluvit, není snadné. Proto v Romano suno oceňujeme právě texty nejvíce.
Nejde o to, aby byl příspěvek perfektní, ale o to zkusit se vyjádřit v romštině. Není proti pravidlům nechat si s textem v romštině pomoci od někoho, kdo zná jazyk lépe. Romštinu můžete konzultovat také přímo v Romano suno, viz kontakty.

 • Psát můžete ve všech romských nářečích.
 • Přijímáme příspěvky v próze i ve formě básně.
 • Texty neposílejte delší než 5 normostran. Pokud je vaše próza delší, vyberte úryvek.
 • Uvítáme, pokud soutěžící zašlou spolu s romským textem také český překlad.
 • U překladu oblíbené knížky je fotka nebo kopie českého překladu nutná.

 

 

Vakeras romanes Mluvené slovo

Pro soutěžící, kteří romsky umí, ale psaní v romštině je nepřitahuje, je připravena kategorie mluveného slova. Svoje vyprávění, rozhovor, scénku, reportáž či film natočíte na telefon nebo na foťák a audio nebo video nám pošlete do soutěže.

 • Video můžete točit sami, ve dvojici, anebo i v trojici.
 • Nahrávka musí být v romštině a musí být slyšet!
 • Nahrávka nemůže být delší než 3 minuty.
 • Pozor: Do soutěže nepřijímáme písničky!

 

Na jaká témata budete letos psát své texty anebo točit videa?

Podívejte se na spot anebo si přečtěte zde.

 • E daj ča jekh / Máma je jen jedna
 • E dar, o radišagos, e choľi, e naďeja / Strach, radost, vztek, naděje
 • Daras le meribnastar? Soske? / Bojíš se smrti? Proč?
 • Prethov andre romaňi čhib o kotororo andal tiri kamaduňi kňiška! / Ze své oblíbené knížky přelož jeden odstavec do romštiny!
 • Pisin pal oda, so kames / Volné téma

 

Džanas romanes Znalostní soutěž

Na rozdíl od dvou předchozích kategorií, v této nové kategorii se spolu týmy utkají na živo. Tým, který bude znát více slov a rychleji je svým spoluhráčům napoví, vítězí. Předkola Džanas romanes budeme pořádat on-line, finále se bude konat na vyhlášení vítězů Romano suno na přelomu listopadu a prosince v Americkém centru v Praze.

 • Týmy mohou sestávat z dvojic i více hráčů (sestavit tým můžete ve své škole, městě, rodině, anebo se přihlásit jako jednotlivci a my vám najdeme spoluhráče).
 • Hrají děti i dospělí
 • Napovídá se pouze v romštině.
 • Při nápovědě je zakázáno
 • Používat hádané slovo a slova s ním příbuzná
 • Používat momentální výpůjčky z češtiny (např. napovědět slovo O KHER vymyšleným O DOMOS)
 • Použít v nápovědě citoslovce (např. O SAP napovědět Oda o žviros, so kerel SSSSSSSSSSSS)

Nejlepší ale asi bude, když se podíváte, jak se Džanas romanes.


Jak soutěž probíhá

8. dubna vyhlašujeme témata, na které soutěžící tvoří svoje texty a videa v romštině. Ty zasílají do Nové školy, o.p.s. do 30. června. Příspěvky jsou rozděleny do pěti věkových kategoriích. V každé zvlášť porota vybírá a oceňuje nejlepší příspěvky. S výsledky  v kategoriích Pisinas romanes a Vakeras romanes budete obeznámeni do konce října. Vítězné texty vyjdou ve sborníku Romano suno. Ceny a sborník si vítězové převezmou na ceremoniálu Vyhlášení vítězů v Americkém centru v Praze na přelomu listopadu a prosince.
Přihlášky do soutěže Džanas romanes posílejte až do 31. října. Předkola soutěže se uskuteční on-line formou. Do finále se dostane polovina týmů. Finále se uskuteční na vyhlášení vítězů Romano suno na přelomu listopadu a prosince v Americkém centru v Praze.


Pravidla pro účastníky soutěže Romano suno

Kategorie Pisinas romanes a Vakeras romanes otvíráme 8. dubna a uzavíráme 30. června 2022.
Přihlášky do soutěže Džanas romanes přijímáme do 31. října 2022.
S texty a videi se soutěží zvlášť v pěti věkových kategoriích

 • 1. - 3. ročník ZŠ
 • 4. - 6. ročník ZŠ
 • 7. - 9. ročník ZŠ
 • středoškoláci
 • dospělí

Ke každému textu či videu musí být uvedeny následující údaje:

 • jméno autora, školní ročník žáka (u ostatních věk)
 • adresa (školy, NGO anebo vlastní)
 • jméno, telefon a mail (v případě dětí na kontaktní osobu)
 • název příspěvku a soutěžní téma
 • Ke každému textu či videu je potřeba zaslat Souhlas se zpracováním osobních údajů podepsaný rodičem.
 • K videím je navíc potřeba zaslat také podepsaný formulář Svolení se zveřejněním.

Přihlášky do Džanas romanes zasílejte do konce října. Uveďte své jméno, město, věk a kontakt (mail, telefon).

Pravidla a témata můžete stáhnout zde.

Plakátek s letošními tématy stahujte zde.

 

Kam zasílat práce a přihlášky?

Příspěvky a přihlášky zasílejte elektronicky na marie.borkovcova@novaskolaops.cz nebo poštou:

Nová škola, o.p.s

Křižíkova 344/6

186 00 – Praha 8

Vřele vás i děti zveme do skupiny přátel Romano suna: Romano suno – Aven andre na Facebooku.   
S dotazy o soutěži i o romštině se neváhejte obracet na Marii Podlahovou Bořkovcovou (774 498 194) anebo mailem na marie.borkovcova@novaskolaops.cz.

Kurz romštiny pro začátečníky

Kurz romštiny bude mít osm lekcí. Povede ho Iveta Kokyová a Máša Podlahová Bořkovcová. Naučíte se v něm základní fráze, slovíčka i trochu gramatiky, ale povídat si budeme také o romských reáliích a zvycích a čas bude také na vaše otázky.

 • Kurz je pro veřejnost a zdarma
 • Bude probíhat on-line formou na Teamsech
 • Poběží každou středu od 18:00 - 18:45
 • Termín: Od 4. května - 22. června 2022.
 • Hlaste se na marie.borkovcova@novaskolaops.cz